Opracowanie i przedstawienie Sejmowi projektu nowelizacji budżetu państwa na 2020 r. znalazło się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, ze wskazaniem na III kwartał br. Przyczyną nowelizacji jest epidemia koronawirusa.

We wtorek poseł Henryk Kowalczyk, przewodniczący sejmowej komisji finansów, poinformował, że nowelizacją budżetu Sejm zajmie się we wrześniu.

- Według mojej wiedzy na wrzesień szykowana jest nowelizacja budżetu, czyli tuż po przerwie wakacyjnej zaczynamy pracę komisji finansów publicznych nad nowelizacją budżetu na rok 2020. Teraz jest to na etapie prac rządowych - powiedział Kowalczyk.

W środę natomiast Tadeusz Kościński, minister finansów, zwrócił uwagę, że deficyt wyniesie w tym roku około 100 mld zł.

- To jest dopiero po wstępnej analizie. Czekamy jeszcze, co na to rząd, inne ministerstwa, rada dialogu, które mogą spowodować zmiany w naszych założeniach - powiedział szef resortu finansów.

 

Czytaj w LEX: Zmiana terminów podatkowych w związku z koronawirusem >

Jak wynika z wykazu, zmiany wprowadzone nowelizacją będą odnosić się tylko do realizacji budżetu w 2020 r. z uwzględnieniem skutków zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej wynikających z już podjętych działań - wdrożonych specustaw dotyczących COVID-19 - oraz uwzględnienia dodatkowych skutków wydatkowych.

Zobacz również: Znaczne ubytki we wpływach z podatków osłabiają budżety miast >>

Skutki epidemii, jak i podjęte działania mają istotny wpływ na dochody i wydatki budżetu państwa, dlatego też niezbędne stało się podjęcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 – wskazano. Tymczasem Tadeusz Kościński, minister finansów, stwierdził niedawno, że w kwestii nowelizacji budżetu „nie ma wielkiego pośpiechu”. - Nie musi to nastąpić dziś, czy jutro, może to być nawet w sierpniu – mówił.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa - pakiet zmian w podatkach w związku z koronawirusem >