Projekt rozporządzenia, które wprowadzi nowe wzory legitymacji służbowych funkcjonariuszy służby celno-skarbowej i osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, przedstawiło właśnie Rządowe Centrum Legislacji.

Nowe zabezpieczenia legitymacji

Jak wynika z uzasadnienia, nowe dokumenty powinny spełniać minimalne wymogi w zakresie zabezpieczenia przed fałszerstwem. Zostały opracowane na podstawie zatwierdzonej rekomendacji przez komisję do spraw dokumentów publicznych. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że w  stosunku do obecnie obowiązującego wzoru legitymacji służbowych, projektowane dokumenty różnią się zarówno kształtem dokumentu, materiału, z którego zostaną wykonane, jak i wprowadzonymi zabezpieczeniami przed fałszerstwem. Nowe dokumenty będą miały formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,60 x 53,98 mm. Będą wykonane z poliwęglanu i spersonalizowane metodą grawerowania laserowego. Zdaniem MF, wykonanie legitymacji w tej formie spowoduje, iż legitymacje służbowe będą nie tylko lepiej zabezpieczone przed fałszerstwem, ale będą także bardziej trwałe i funkcjonalne od legitymacji wykonanych w formie papierowej. Na nowych wzorach legitymacji służbowych, co do zasady, będą zamieszczane dane podobne do danych zamieszczanych na dotychczas obowiązujących wzorach legitymacji służbowych. Główna różnica polega na rezygnacji z umieszczenia na przedmiotowych wzorach podpisu wydającego. Dodatkowo szczegółowo określono parametry fotografii osoby widniejącej na legitymacji służbowej.

Zobacz również: Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS za darmo, ale za podatkowe trzeba zapłacić >>

Konieczny zwrot legitymacji

Projekt rozporządzenia wymienia też przypadki, w których funkcjonariusz i pracownik zobligowani zostaną do zwrotu legitymacji służbowych. Chodzi tu m.in. o odwołanie ze stanowiska, zwolnienia ze służby albo wygaśnięcia stosunku służbowego i rozwiązanie albo wygaśnięcie stosunku pracy.