Pakiet zmian określany jako Polski Ład wprowadza tzw. Interpretację 590, inaczej porozumienie inwestycyjne, będącą kumulacją kilku rozstrzygnięć w ramach jednego dokumentu: interpretacja indywidualna, opinia zabezpieczająca, Wiążąca Informacja Stawkowa, Wiążąca Informacja Akcyzowa, uprzednie porozumienia cenowe Advance Pricing Agreement – APA oraz specjalnie powoływane Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora umożliwiające szybką i sprawną obsługę dużych inwestorów w „jednym okienku”.

 

Konferencja "Economy, Tax & Crime w Toruniu

Kwestie te będą jednym z istotnych tematów poruszanych podczas kolejnej edycji konferencji podatkowej „Economy, Tax & Crime”, która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia br. Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie zmianom w prawie podatkowym i kodeksie karnym skarbowym w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, natomiast jednym z jego patronów zostało Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe IFA (International Fiscal Association).

Podczas wydarzenia zostaną również omówione uproszczenia jakie wejdą od przyszłego roku w zakresie podatku u źródła (WHT). Zagadnienia te zaprezentuje dr Przemysław Szymczyk, dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów wraz z Hubertem Godusławskim – zastępcą dyrektora w powyższym Departamencie.

- Porozumienie inwestycyjne (inaczej Interpretacja 590) to odpowiedź na potrzeby strategicznych przedsiębiorców, będąca propozycją rozwiązania problemu dużego podatnika przed jednym organem w jednym postępowaniu i korzystania z efektów tego postępowania na zasadzie jednolitego wyższego standardu prawnego. W celu poznania fiskalnych konsekwencji przedsięwzięcia, inwestor nie będzie już musiał starać się o kilkanaście rozstrzygnięć w różnych instytucjach. Zamiast tego wystąpi do Ministra Finansów o Interpretację 590, która będzie zawierać wiążącą decyzję na temat całości opodatkowania planowanej przez niego inwestycji – wyjaśnia dyrektor Przemysław Szymczyk. Dodaje również, że uzupełnienie tego rozwiązania stanowi Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (Investor desk) umożliwiające szybką i sprawną obsługę dużych inwestorów w „jednym okienku”.

Czytaj w Przeglądzie Podatkowym i LEX: Kalus Jeremiasz, Szymczyk Przemysław, Preferencje podatkowe dla strategicznych inwestorów przewidziane w Polskim Ładzie. Analiza prawno-porównawcza wybranych rozwiązań >

Zobacz więcej:
MF obiecuje firmom pomoc i ochronę, ale tylko do czasu >>

Porozumienia inwestycyjne, czyli list żelazny dla inwestora >>

 

Jak wyjaśnia prof. Krzysztof Lasiński-Sulecki, dyrektor Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz profesor w Katedrze Prawa Finansów Publicznych UMK, jest to jedna z konferencji cyklicznie organizowanych przez ten Ośrodek. Pierwsza konferencja z tej serii odbyła się w 2016 roku. Już wtedy uczestniczyli w niej przedstawiciele różnych środowisk (administracji podatkowej, doradców podatkowych, sędziów, prokuratorów i naukowców) z kilku państw, co niezwykle podnosi wartość tego typu spotkań.

- Przepisy składające się na podatkową część Polskiego Ładu zostały już uchwalone i najwyższy czas, aby przygotować się do ich stosowania. Świetną okazją ku temu będzie zbliżająca się konferencja – podkreśla prof. Krzysztof Lasiński-Sulecki.

W programie tegorocznego wydarzenia przewidziano wystąpienia zarówno autorów nowych przepisów (kierownictwa Ministerstwa Finansów i jego departamentów), jak i przedstawicieli nauki prawa podatkowego (reprezentujących m.in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Opolski czy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), autorów książek na tematy podatkowe, a także zawodowych pełnomocników o uznanej renomie.

 

Omówione zostaną zagadnienia o doniosłym znaczeniu dla dużych i średnich inwestorów (m.in. instrumenty wsparcia ekspansji firm, preferencje podatkowe dla spółek holdingowych), ale także dla mniejszego przedsiębiorcy czy pracownika (zmiany w składkach zdrowotnych i podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Zmiany dotkną także rozliczeń VAT

Jeden z paneli dyskusyjnych będzie dotyczył kluczowych zmian w podatku od towarów i usług. Już wkrótce stanie się możliwe tworzenie w Polsce grup VAT. Zastosowanie będzie mieć też opcja opodatkowania usług finansowych tym podatkiem. Dodatkowo, zostaną zaprezentowane kwestie związane z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości wymuszającym wprowadzenie zmiany do polskich regulacji w zakresie podatku od towarów i usług.

Aby dopełnić obraz zmian w prawie podatkowym, zostaną także omówione zmiany w akcyzie, w szczególności te związane z elektronizacją rozliczeń podatku. Uczestnikom pozostawiony zostanie czas na pytania i dyskusje.  

Trzeba przy tym pamiętać, że Polski Ład to nie tylko zmiany w materialnych przepisach prawa podatkowego, ale też w Kodeksie karnym skarbowym. One również będą przedmiotem wnikliwych analiz. Podobnie zresztą jak relacje między przepisami karnymi skarbowymi a podatkowymi. Jeden z planowanych tematów to instrumentalne wszczynanie postępowań karnych skarbowych w celu niedopuszczenia do przedawnienia zobowiązań podatkowych.

 


Dopełnieniem powyższego będzie omówienie dyrektywy o ochronie sygnalistów wraz z odniesieniem do stanu jej implementacji w Polsce. Analizę w tym zakresie przeprowadzi zespół White Collar and Corporate Crime kancelarii DLA Piper.

- Konferencja z pewnością przyczyni się do zidentyfikowania problemów, jakie mogą czekać podatników od samego początku 2022 r. Należy mieć nadzieję, że niektóre spośród tych problemów zostaną niewątpliwie rozwiązane już podczas konferencji. Jednocześnie po zakończeniu konferencji pewnie łatwiej będzie o dokonanie kompleksowej oceny czy (i dla kogo) zmiany w przepisach podatkowych będą korzystne – wskazuje prof. Krzysztof Lasiński-Sulecki.

Z uwagi na zagrożenie Covid-19 tegoroczna edycja będzie mieć postać zdalną.

Więcej o wydarzeniu i link do rejestracji na stronie >>