Zdaniem Ministerstwa Finansów takie działania są kluczowe dla szybkiej i sprawnej identyfikacji oszustw podatkowych, zwłaszcza karuzel VAT. E-faktury będą stanowić rodzaj faktur elektronicznych, wystawianych i otrzymywanych za pośrednictwem centralnej bazy e-faktur - Krajowego Systemu e-faktur (KSeF). Dzięki korzystaniu z e-faktury podatnik będzie miał pewność, że faktura dotarła do kontrahenta. Podatnik będzie miał każdorazowo możliwość wglądu w jej treść. E-faktura nie ulegnie zniszczeniu ani zaginięciu, a odczytywanie e-faktury będzie proste i przejrzyste. Dla tych którzy podatników, którzy będą wystawiali e-faktury, zostanie skrócony termin zwrotu VAT o 1/3 z 60 do 40 dni.

Czytaj omówienie w LEX: Sposób przechowywania faktur nie uzależnia prawa do odliczenia podatku VAT >

 

Zmiany w fakturowaniu na wzór włoski

Przepisy wzorowane są przede wszystkim na przykładzie doświadczenia Włoch. Usługa została tam udostępniona już w 2017 roku, a po okresie przejściowym zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. W Polsce także przewidywane jest wprowadzenie obligatoryjnego stosowania e-faktury po okresie przejściowym. Na początku przedsiębiorcy mają korzystać z niej dobrowolnie. Będzie ona jedną z możliwych metod dokumentowania sprzedaży (obok faktur papierowych i faktur elektronicznych). Przewiduje się, że od 2023 roku e-faktury staną się obowiązkowe.

Zobacz również: Nowe zasady wystawiania faktur już od października 2021 roku >>

Centralny Rejestr Faktur coraz bliżej

Ministerstwo Finansów od dłuższego czasu planuje również wdrożyć Centralny Rejestr Faktur. Rejestr ten ma skupiać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Według założeń będą one przekazywane za pośrednictwem konta – przez ministerialną platformę. Każdy podatnik będzie posiadać osobiste konto do celów podatkowych. Jego obsługa ma być możliwa z komputera i każdego urządzenia mobilnego. Dostęp do konta pozwoli na podgląd wystawionych przez siebie e-faktur, a także tych otrzymanych od kontrahentów, którzy przekazali je przez tę platformę.

Czytaj w LEX: Przechowywanie dokumentów księgowych w formie elektronicznej >

 


 

Korzyści dla skarbówki, a dla podatników?

Jakie skutki będzie miało wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur oraz nowych e-faktur? Jest to zdecydowanie pozytywne narzędzie dla organów podatkowych. Wszystkie wystawione przez podatników faktury będą jawne dla fiskusa. Nasuwa się pytanie, czy takie rozwiązanie nie narusza tajemnicy skarbowej, czy poufności danych osobowych oraz handlowych. Obecny postęp technologiczny w rozliczaniu podatków oraz wprowadzenie narzędzi analitycznych i zabezpieczających przed nadużyciami w VAT, w tym takich jak JPK_VAT, STIR, SENT, MPP (mechanizm podzielonej płatności), system kas on-line, tzw. white lista, umożliwia Szefowi KAS sprawną weryfikację rozliczeń podatników. Wszystkie te rozwiązania, a w tym e-faktura i Centralny Rejestr Faktur są nowym, masowo przeprowadzanym przez organy podatkowe mechanizmem e-kontroli. E-kontrola jest działaniem organów podatkowych mającym na celu wykorzystanie w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej zaawansowanych narzędzi informatycznych do badania danych pochodzących z systemu finansowo-księgowego podatnika.

Rozwiązanie to można by ocenić pozytywnie, pod warunkiem jednak, że przy jego wdrożeniu zostaną zachowane standardy ochrony podatnika.

Iwona Biernat-Baran, doradca podatkowy

Czytaj w LEX:  Koronawirus w biurze rachunkowym - jak zapewnić sprawną obsługę klientów? >