Akademia Zarządzania już we wtorek w Szczecinie

Po zjazdach w Krakowie i w Warszawie słuchacze Akademii Zarządzania Dyrektora Szkołybędą mieli kolejną okazję zapoznać się z prelekcjami na temat szkolnego prawa pracy i odpowiedzialności dyrektora...

16.04.2012

PiS: minimum dwie lekcje historii tygodniowo

Klub PiS przedstawił w piątek projekt ustawy o nauczaniu historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, który - jak przekonywali posłowie PiS - ma powstrzymać destrukcję edukacji historycznej....

16.04.2012

Opolskie: dzieci i młodzież gołdoły po ślonsku

Ponad 250 dzieci i młodzieży z kilkudziesięciu podstawówek i gimnazjów wzięło w piątek udział w finale XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego Śląskie beranie w Izbicku. Gwarą dzieci mówią...

13.04.2012

Przedszkola nadal nierentowne

Mimo wprowadzenia dodatkowych opłat za nadliczbowe godziny, gminy nadal tracą na przedszkolach. Wynika to przede wszystkim z faktu, że rodzice jak ognia unikają ponoszenia dodatkowych kosztów.

13.04.2012

Stypendia od Polonii kanadyjskiej dla zdolnych uczniów

Stypendia dla uzdolnionych uczniów, mających trudną sytuację materialną, przyzna po raz szósty Fundacja Polish Orphans Charity, prowadzona przez Polonię kanadyjską. O pomoc stypendialną mogą się już...

13.04.2012

PiS przygotowało projekt ustawy o nauczaniu historii

Jak informuje Rzeczpospolita Prawo i Sprawiedliwość zgłosi w piątek projekt specustawy dotyczącej nauki historii w szkołach ponadpodstawowych. Ma ona zapewnić naukę tego przedmiotu przez całe liceum.

13.04.2012

Mniejszość Niemiecka chce szkół dwujęzycznych

Mniejszość Niemiecka chce więcej szkół dwujęzycznych tak zadeklarowali jej przedstawiciele na czwartkowym spotkaniu z wojewodą i pracownikami ministerstw dotyczącym strategii rozwoju oświaty...

13.04.2012

Broniarz: autonomia dyrektora to pozory

Szeroki zakres wyłącznej odpowiedzialności dyrektora szkoły za jej pracę stoi w sprzeczności z jego faktyczną samodzielnością - uważają dyrektorzy biorący udział w konferencji Autonomia dyrektora...

13.04.2012

Nauczyciele słabo chronieni przed agresją uczniów

Nauczyciele i dyrektorzy szkół rzadko zgłaszają na policję przypadki agresji ze strony uczniów. Boją się, że takie działanie narazi ich na zarzut nieudolności - informuje Gazeta Prawna.

13.04.2012