Król: testy premiują bezmyślność u dzieci

Na egzaminie gimnazjalnym tylko pięć pytań na dziewięćdziesiąt trzy będzie miało charakter otwarty. To kolejny krok do premiowania bezmyślności u dzieci - uważa prof. Marcin Król, którego cytuje...

25.04.2012

Na egzaminie gimnazjalnym Fredro i Boy-Żeleński

Zemsta Aleksandra Fredry była motywem przewodnim zadań w teście z języka polskiego, który rozwiązywali gimnazjaliści we wtorek na egzaminie z wiedzy humanistycznej; do sztuki tej odnosiła się połowa...

25.04.2012

Gminy znalazły sposób na obejście Karty

Według przepisów prawa oświatowego w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia nauczyciele mogą być zatrudniani na podstawie Kodeksu pracy. Szansę na oszczędność dostrzegły w tym samorządy, które...

24.04.2012

Szumilas: od starszych pokoleń uczymy się jak żyć

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas wraz z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniak - Kamyszem wzięli udział w międzypokoleniowym spotkaniu w VIII Liceum Ogólnokształcącym...

24.04.2012

Rozpoczyna się trzydniowy egzamin gimnazjalny

411 tys. uczniów III klas z ponad 7 tys. gimnazjów w całym kraju będzie pisało we wtorek, środę i czwartek egzamin. Pierwszego dnia egzaminu będzie sprawdzana ich wiedza humanistyczna, drugiego -...

24.04.2012

Religia dalej na starych zasadach

Nie zmienią się zasady finansowania lekcji religii - wynika z opublikowanego przez MEN stanowiska dotyczącego nowych ramowych planów nauczania.

24.04.2012

Nowe programy nauczania to wyzwanie dla nauczycieli

Zreformowane prawo oświatowe daje nauczycielom dużą autonomię, będą mogli sami dostosowywać programy do potrzeb danej klasy. To wyzwanie - powiedziała Krystyna Szumilas nagradzając autorów modelowych...

24.04.2012

Ponad połowa Polaków nie czyta książek

Jak wynika z badań czytelnictwa prowadzonych prze Bibliotekę Narodową, 56 proc. Polaków nie przeczytało w ostatnim roku żadnej książki. Jedna piąta z nich to osoby z wyższym wykształceniem -...

23.04.2012