Minister edukacji Katarzyna Hall zaprosiła na spotkanie 31 stycznia 2008r. przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego na drugą turę negocjacji płacowych w sprawie tegorocznych podwyżek.

Prezydium Zarządu Głównego ZNP zdecydowało 21 stycznia, że jeśli rząd nie spełni oczekiwań nauczycieli do końca lutego, to na początku marca Związek wejdzie w spór zbiorowy i rozpocznie przeprowadzanie referendum strajkowego wśród pracowników oświaty.
Związek chce, aby do końca lutego rząd przedstawił pakiet rozwiązań emerytalnych dla nauczycieli oraz propozycję wzrostu wynagrodzeń w latach 2009–2010. Domaga się także wycofania z zapowiedzi wprowadzenia bonu oświatowego i decentralizacji systemu wynagradzania nauczycieli. Natomiast w perspektywie tegorocznej ZNP domaga się, aby w 2008 roku większe podwyżki otrzymali nauczyciele z największym doświadczeniem. Chcemy, aby udział płacy zasadniczej w wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego wzrósł z 62 proc. proponowanych przez MEN do 65 proc. – mówił Broniarz.
ZNP chce także zachowania dla nauczycieli wychowania przedszkolnego dodatku za wychowawstwo, wzrostu wynagrodzenia absolwentów Studium Nauczycielskiego w tym nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz wynagrodzenia za pracę egzaminatorów pracujących podczas ustnych matur.
 
Źródło: Głos Nauczycielski, 21 i 24.01.2008 r.