Wiceminister edukacji Zdzisław Marciniak w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego napisał, że możliwość wprowadzenia egzaminu maturalnego z religii różnych wyznań będzie niedługo tematem, który podejmie Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu.

Na początku stycznia "Gazeta Wyborcza" napisała, że Platforma Obywatelska i MEN rozważają przedstawienie stronie kościelnej propozycji, zgodnie z którą nie będzie w szkole ocen z religii, ale będzie ją można zdawać na maturze.

MEN nie ma żadnych nowych planów dotyczących religii w szkołach. Nadal czekamy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wliczania ocen z religii do średniej oraz na posiedzenie komisji wspólnej rządu i episkopatu - powiedziała Joanna Dutkiewicz z MEN. Do tego czasu minister edukacji Katarzyna Hall nie planuje żadnych działań, ani publicznych wypowiedzi w sprawie religii w szkole - zapowiedziała Dutkiewicz.

Wniosek o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą rozporządzenia w sprawie wliczania stopni z religii złożył w listopadzie do Trybunału Konstytucyjnego klub parlamentarny Lewicy i Demokratów. Jego zdaniem, rozporządzenie MEN narusza artykuł 53 konstytucji, który mówi m.in. o wolności sumienia i religii.

 

Źródło: Gazeta Prawna, 24.01.2008 r.