Od września nowe zasady szkolenia zawodowego rolników

Od nowego roku szkolnego 2012/2013 zmienia się system kształcenie rolników. Młodzi ludzie, którzy nie mają wykształcenia rolniczego, będą mogli je uzupełnić uczęszczając na tzw. kwalifikacyjny kurs...

29.06.2012

Wakacje jeszcze nie dla dyrektora

Dla ponad pięciu milionów uczniów oraz sześciuset tysięcy nauczycieli zakończył się wyjątkowo długi rok szkolny. Większość uda się na zasłużony odpoczynek, jednak dyrektorów szkół czeka jeszcze wiele...

29.06.2012

Matura 2015 już bez prezentacji z jęz. polskiego

Odejście od prezentacji na rzecz wypowiedzi na zadany wylosowany temat na egzaminie ustnym z języka polskiego oraz obowiązek przystąpienia do egzaminu pisemnego z jednego z tzw. przedmiotów do wyboru...

29.06.2012

Pomorskie: uczniowie z Kwidzyna powtórzą maturę

29 uczniów Centrum Nauki i Biznesu Żak w Kwidzynie będzie musiało ponownie zdawać maturę. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zdecydowała tak po stwierdzeniu nieprawidłowości w organizacji...

29.06.2012

Zachowanie nauczyciela oceni dyrektor

To od decyzji dyrektora zależy ocena zachowania nauczyciela, uznanie jego zawinienia i wyciągnięcie, ewentualnych konsekwencji. Rozbieżność ocen burmistrza i dyrektora co do zachowania nauczyciela z...

29.06.2012