W 2017 roku nowa ustawa oraz pilotaż koordynowanej POZ

Resort zdrowia pracuje nad nową ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), której wdrażanie ma rozpocząć się w połowie 2016 roku – zadeklarował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Równolegle ma...

08.09.2016

Od 8 września 2016: e-papierosy tylko dla dorosłych

Osoby poniżej 18 lat niebawem nie będą mogły kupić w sklepach już nie tylko tradycyjnych wyrobów tytoniowych, ale także e-papierosów. Nowe przepisy wprowadzają także zakaz używania e-papierosów w...

07.09.2016

Zmiany w informacjach gromadzonych przez apteki

1 września 2016 roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia....

02.09.2016

Od 1 września 2016: bezpłatne leki dla seniorów

Osoby, które ukończyły 75. rok życia mają od dzisiaj, 1 września 2016 roku, prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na liście ogłoszonej przez Ministra Zdrowia. Należy jednak pamiętać, że lek...

31.08.2016

Zmiany w receptach wystawianych przez pielęgniarki

1 września 2016 roku wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne, które wprowadza możliwość ordynowania przez pielęgniarki...

30.08.2016

Będą możliwe mniejsze dopłaty pacjentów do leków

Firmy farmaceutyczne będą miały możliwość zmniejszania dopłaty pacjenta do niektórych leków refundowanych - poinformował wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda. Chodzi o leki, które będą objęte nowym,...

30.08.2016

Weszła w życie ustawa wprowadzająca system IOWISZ

30 sierpnia 2016 roku weszła w życie ustawa z 21 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa wprowadza między innymi Instrument...

30.08.2016

NFZ: wymagania dla programu lekowego na raka jajnika

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do zaopiniowania projekt zarządzenia prezesa NFZ dotyczący określenia wymagań dla nowego programu lekowego polegającego na leczeniu olaparybem chorych raka jajnika.

29.08.2016

Będą zmiany w ustawie - Prawo farmaceutyczne

Przekazany do konsultacji publicznych 26 sierpnia 2016 roku projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne ma na celu dostosować przepisy krajowe do przepisów Unii Europejskiej, które dotyczą między...

29.08.2016

Zmiany w zakresie doskonalenia zawodowego lekarzy

Opublikowane 24 sierpnia 2016 roku rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów skreśla z wykazu indywidualną...

25.08.2016
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski