Zgodnie z trendami światowymi dotyczącymi zmiany modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w kierunku rozszerzenia opieki środowiskowej przyjęto wysokości taryf, które w swoim założeniu mają przyczynić się do rozwoju form opieki bardziej korzystnych dla samego pacjenta i jego powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie.
 
Obecnie obowiązujące wyceny punktowe świadczeń ustalone przez NFZ zostały zwiększone o 20 procent w przypadku oddziałów dziennych i oddziałów dziennych rehabilitacyjnych, o 25 procent w przypadku świadczeń związanych z opieką środowiskową, o 10 procent w przypadku świadczeń ambulatoryjnych dla dzieci oraz o 5 procent w przypadku pozostałych świadczeń ambulatoryjnych.
 
Taryfy zostały ustalone względem aktualnych średnich cen punktu ustalonych przez NFZ w umowach w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Obwieszczenie jest dostępne na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotm.gov.pl

Źródło: www.aotm.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]