Taryfa dotycząca zabiegu endowaskularnego zaopatrzenia tętniaka aorty została określona na 854,41 pkt, taryfy dotyczące zabiegów endowaskularnych, w zależności od grupy, zostały określone od 124,49 do 174,57 pkt. 

Taryfa dotycząca diagnostyki inwazyjnej w ostrych zespołach wieńcowych została określona na 74,70 pkt,  leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych, w zależności od rodzaju, zostało określona od 61,03 do 282,49 pkt, a leczenie zachowawcze OZW – na 52,79 pkt. 

Taryfa dotycząca angioplastyki wieńcowej z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub wielonaczyniowej została określona na 138,56 pkt, angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu – na 94,16 pkt., a angioplastyka wieńcowa balonowa – na 80,05 pkt. 

Taryfa dotycząca koronarografii i innych zabiegów inwazyjnych została określona na 43,43 pkt, a taryfa dotycząca świadczeń zachowawczych w zaawansowanej niewydolności krążenia – na 107,49 pkt. Taryfy dotyczące innych świadczeń w zakresie kardiologii zachowawczej określono od 27,62 pkt. do  63,87 pkt. Taryfa dotycząca kompleksowej diagnostyki kardiologicznej (hospitalizacji jednodniowej) wyniesie 11,07 pkt, a wszczepienie lub wymiana kardiowertera-defibrylatora określono taryfą 393,09 pkt. 

Natomiast taryfa dotycząca wszczepienia lub wymiany CRT-D wyniesie 625,53 pkt.

Szczegółowe informacje na temat taryf  dostępne są w obwieszczeniu prezesa AOTMiT na stronie www.aotm.gov.pl

 

 

Źródło: www.aotm.gov.pl