Centra usług społecznych, jeśli tak chce gmina

Od 1 stycznia, zgodnie z propozycją prezydenta RP, wchodzi w życie Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych. Zgodnie z nią gminy będą mogły tworzyć nowe jednostki pomocy społecznej. Mają one w założeniu poprawić dostęp do usług społecznych i ich lepszą koordynację.

Nie ma obowiązku tworzenia centrum usług społecznych, ale mogą powstać na przykład po to, żeby realizować dla mieszkańców różne usługi w tzw. jednym okienku – bez potrzeby osobnego chodzenia do urzędu gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej czy innej jednostki. Założono, że w CUS można będzie załatwić m.in. sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych czy zasiłków z pomocy społecznej. Z usług CUS będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy lokalnej społeczności.

Czytaj więcej na ten temat: Od nowego roku gminy mogą tworzyć centra usług społecznych>>

Nowe obowiązki starostów w związku z darmową pomocą prawną

Od 1 stycznia 2020 roku starostów czekają nowe obowiązki kontrolne w związku ze zmianami w nieodpłatnej pomocy prawnej. Od nowego roku ma też funkcjonować darmowa mediacja.

Mankamentem dotychczasowych rozwiązań był brak dostatecznej kontroli nad sposobem udzielania porad. Ustawa wprowadza więc elementy kontroli jakości. Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wprowadziła kontrolę przez starostę wykonania umowy zgodnie z warunkami, na podstawie których organizacje pozarządowe zostały wpisane na listę wojewody oraz przepisów dotyczących uwzględniania w programie kursu doszkalającego wniosków o najczęściej zgłaszanych do nieodpłatnej pomocy problemach w roku poprzednim.

Czytaj tutaj o zmianach: Nieodpłatna pomoc prawna od stycznia z mediacją i z kontrolą starosty

Zmiany w ustawie o informatyzacji

Rejestr Danych Kontaktowych ma ułatwić kontakt urzędów z obywatelami. Według ekspertów nowe rozwiązania niosą jednak pewne zagrożenia, zobacz tutaj Stary numer nie ułatwi załatwienia sprawy w urzędzie.

Rząd wprowadził na mocy zmiany ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania publiczne - rejestr danych kontaktowych (RDK). To rejestr centralny prowadzony przez ministra, ma informować urzędnika, jak skontaktować się z obywatelem, co może ułatwić lub przyspieszyć załatwienie sprawy lub zapobiec niedochowania terminu.

Zmiana ustawy ma też ułatwić uzyskanie przez obywatela odpisu aktu stanu cywilnego – jest już możliwość pobrania odpisu za pomocą dedykowanej do tego celu usługi elektronicznej, bezpośrednio z rejestru stanu cywilnego. Warunkiem koniecznym będzie posiadanie przez środka identyfikacji elektronicznej, np. profilu zaufanego lub profilu osobistego wydawanego z dowodem osobistym, pozwalającego na uwierzytelnienie zainteresowanego w usłudze elektronicznej.

Czytaj w LEX: Delegowanie uprawnień przysługujących kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego >

Kary za niezarejestrowanie pojazdu

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wprowadziła od 1 stycznia 2020 roku novum w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Starostowie otrzymali obowiązek stosowania kar w wysokości między 200 a 1000 zł za niezarejestrowanie lub nieprzerejestrowanie samochodu w ciągu 30 dni od jego nabycia/zbycia. Dowolność w ustalaniu wysokości kary budzi poważne wątpliwości. Nie ma bowiem kryteriów,  według których mogliby oni stosować różne stawki kary. To oznacza, że każda kwota wyższa niż 200 zł może zostać zaskarżona i skierowana do sądu.

Czytaj też: Kary za niezarejestrowanie pojazdu – luka w prawie kłopotem starostów

Ulgi do biletów PKS utrzymane

Dzięki zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym pasażerowie zachowają do końca 2020 roku ulgi u wszystkich przewoźników, bez względu na to, czy podpiszą oni umowę z samorządem. Przedłużony został też okres obowiązywania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych.

Czytaj też: Dopłaty do biletów ulgowych i zezwolenia na PKS z podpisem prezydenta>

Urzędnicy służby cywilnej

Tuż przed świętami rząd przyjął trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020-2022. Od kilku lat limit mianowań rośnie, ale urzędników wciąż brakuje. W tym roku akty mianowania odebrało 415 osób, natomiast w 2020 przyjętych może zostać 490 osób.

Czytaj więcej tutaj Określono liczbę nowych urzędników służby cywilnej na kolejne trzy lata

Zakaz handlu piecami nie eko

Znowelizowane Prawo ochrony środowiska zakazuje wprowadzania na polski rynek kotłów niespełniających krajowych wymogów emisyjności. Naruszenie tych ograniczeń grozi dystrybutorom takich urządzeń karami od 10 tysięcy złotych do 5 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku.Zobacz więcej na ten temat: Obrót piecami tylko ekologicznymi, za kopciuchy będą kary

Nowe na mapie

Od 1 stycznia 2020 r. nastąpią zmiany w nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. M.in. Teodorów Wielki w powiecie radomszczańskim zmieni nazwę na Teodorów Duży. Jeziorki w powiecie brodnickim przyjmą nazwę Jeziórki, a Grądy-Łazy w powiecie pajęczańskim – nazwę Grądy. Zmiany w wykazie urzędowych nazw mają dotyczyć ponad dwustu miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.

Zobacz też: Ponad 200 zmian na mapie gmin od 1 stycznia>>