Zwiększy się rządowa pomoc na prowadzenie domów pomocy społecznej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało o przekazaniu kolejnych 30 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa na wsparcie samorządów w prowadzeniu tych placówek. - Środki mogą być przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników – mówi minister Marlena Maląg.

Prowadzenie domów pomocy społecznej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego. Gminy i powiaty od początku pandemii apelowały o pomoc. Brakowało podstawowych środków ochrony – maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji. Pracownicy dps alarmowali, że to narażenie ich i pensjonariuszy na utratę życia i zdrowia. 

 

Na co można przeznaczyć środki ze wsparcia rządowego dla dps?

Jeszcze w kwietniu do samorządów trafiło na ten cel 20 mln zł. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że dalej mogą liczyć na wsparcie ze strony rządu. Środki mogą być przeznaczone zarówno na samą działalność placówek, jak i wynagrodzenia pracowników.

Przy podziale kolejnej transzy środków w poszczególnych województwach wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców domów pomocy społecznej oraz liczbę etatów osób zatrudnionych w domach. Minister rodziny podsumowuje, że to w sumie 50 mln zł dla domów pomocy społecznej, a działania rządu miały i nadal mają na celu minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, czyli ochronę zdrowia i życia zarówno mieszkańców, jak i pracowników placówek.

Czytaj w LEX: Świadczenia socjalne a obowiązki alimentacyjne członków rodziny w świetle zasady pomocniczości >

Dodatkowa tarcza dla dps

Resort rodziny przygotował w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej pulę 327 mln zł, które wesprą zarówno mieszkańców, jak i pracowników domów pomocy społecznej. – To nasza dodatkowa tarcza, która pozwoli nam w najbliższych miesiącach prowadzić w całej Polsce wyrównaną walkę z koronawirusem. Skutki pandemii są szczególnie odczuwalne wśród osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, czyli także wśród tych osób, które mieszkają w domach pomocy społecznej – mówi minister Marlena Maląg.

Czytaj w LEX: Odmrażanie pomocy społecznej - wytyczne i praktyka >

Jak informuje resort, pomoc finansowa może zostać wykorzystana nie tylko na doposażenie domów pomocy społecznej w środki ochrony indywidualnej i sprzęt, ale także na zakup testów na obecność wirusa czy dodatki finansowe dla pracowników oraz zatrudnienie dodatkowych osób. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Wsparcie będzie udzielane we wszystkich województwach – to 16 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czytaj w LEX: Właściwość miejscowa organu pomocy społecznej w sprawach osób bezdomnych (perspektywa konstytucyjna) >

Ministerstwo podsumowuje, że w ten sposób dodatkową pomocą objęte zostaną wszystkie 824 domy pomocy społecznej prowadzone przez gminy i powiaty oraz ponad 82 tys. mieszkańców i ponad 41 tys. pracowników tych placówek.

Czytaj w LEX: Tymczasowe przeniesienie pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy w zw. z epidemią koronawirusa >