Wiele samorządów zapowiada znaczny wzrost cen odbioru odpadów komunalnych. W związku z informacjami o skokowym wzroście wysokości opłat za gospodarowanie odpadami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpiło do prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych o kontrolę tzw. uchwał śmieciowych.

 


Apel ministerstwa o kontrole RIO

-  Zwróciłem się z prośbą o szczególną uwagę w kwestii istotnego podwyższania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez jednostki samorządu terytorialnego, w oparciu o działania nadzorcze i kontrolne – mówi Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak podkreśla, zgodnie z obowiązującym prawem samorządy powinny określać stawki za wywóz śmieci, które wynikają z kosztów poniesionych przez nie przy wywozie odpadów.

Czytaj też: Popiół z domu leży i kosztuje – brak przepisu, jak go zagospodarować

Wątpliwości w związku z uchwałami

Wiceszef MSWiA zaznacza, że w wielu miejscach podjęte ostatnio uchwały budzą wątpliwości i w związku z tym RIO powinny je skontrolować. - Niewątpliwie zdobyte już doświadczenie izb może pomóc w odpowiedzi na pytania o zakres tego zjawiska i jego przyczyny – dodaje Paweł Szefernaker. Przypomniał też o koordynowanej przez RIO kontroli pn. „Przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2013 – 2015”.

Wiceminister zwrócił też uwagę na społeczne skutki oraz wagę podejmowanych przez niektóre samorządy tzw. uchwał śmieciowych.