Zgodnie z podpisaną niedawno przez prezydenta ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku ich zbierania w sposób selektywny. Wysokość ma być nie niższa niż dwa razy tyle co stawka za odbiór odpadów ustalona przez radę gminy i nie wyższa niż czterokrotna jej wysokość.

Czytaj: Ustawa podpisana - możliwe wyższe opłaty za brak segregacji śmieci>>

 

Problem może być w domach wielorodzinnych

W przypadku domów jednorodzinnych sprawa jest oczywista, bo widać, kto odpowiada za ewentualnie źle posegregowane odpady. Jednak w przypadku budynków wielorodzinnych, gdzie kontenery są wspólne, bardzo trudno będzie ustalić, kto nie segreguje.

Mariusz Łubiński, ekspert ds. nieruchomości, prezes firmy Admus, zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami mówi, że wątpliwości budzi zapis o tzw. widełkach dla osób, które nie będą przestrzegały zasad segregacji.  Jak wyjaśnia, w zabudowie wielorodzinnej za segregację odpowiada właściciel nieruchomości, czyli wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa. Do tej pory wyglądało to tak, że właściciele poszczególnych lokali deklarowali wspólnocie lub spółdzielni, czy będą segregować odpady, czy nie. Na podstawie deklaracji wszystkich mieszkańców lub uchwały wspólnoty mieszkaniowej organ zarządzający nieruchomością decydował, jak zadeklaruje gospodarowanie odpadami gminie, czy zapłaci wyższą opłatę za niesegregowanie, czy niższą, za segregowanie odpadów.

- Teraz natomiast niejako „z góry" wszyscy będą mieli narzucone segregowanie. Jeżeli będą lokale, które wyłamią się z tej zasady spowodują, że gmina będzie mogła nałożyć kary 2-, a nawet 4- krotnej opłaty. Problemem jest ponoszenie odpowiedzialności zbiorowej przez wszystkich mieszkańców - podkreśla Łubiński. - Uważam, że warto pomyśleć nad takim rozwiązaniem, które pomoże identyfikować lokatora, który nie przestrzega zasad segregacji, a nie karać wyższymi opłatami wszystkich mieszkańców – dodaje.

Jak nam wyjaśniał Robert Chodyła, rzecznik prasowy związku międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w Poznaniu, sprawdzenia jakości segregacji dokonuje pracownik firmy odbierającej odpady. - Jeśli zgłosi on nam, nieprawidłową selekcję, ZM GOAP będzie zobowiązany wysłać kontrolera, który nie tylko sprawdzi konkretny przypadek, ale podejmie też obserwację danego miejsca gromadzenia odpadów - czyli na przykład wiaty śmietnikowej - mówi. Jak dodaje, jeśli kontroler stwierdzi nagminną nieprawidłową segregację, będzie trzeba zastosować odpowiedzialność zbiorową i podwyższyć czterokrotnie opłatę za odbiór odpadów wszystkim mieszkańcom danej wspólnoty.

 

 

Indywidualna segregacja w blokach?

Rozwiązaniem jest wprowadzony w Ciechanowie pilotaż Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów, z użyciem inteligentnych pojemników T-Master ELMO (Elektroniczny Licznik Miejskich Odpadów). Pojemniki te zainstalowano na osiedlu nr 5 „Płońska”. Mieszkańcy mają je otwierać przy pomocy otrzymanych naklejek z indywidualnymi kodami. Pojemniki ważą wrzucane i właściwie posegregowane odpady. System będzie sposobem na rozliczenie mieszkańców z zadeklarowanej segregacji śmieci. Projekt, dzięki zastosowaniu specjalnych pojemników, umożliwia rozliczanie mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. 

Mniej zapłacą kompostujący

Zgodnie z ustawą rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Takie gospodarstwa domowe będą we własnym zakresie zagospodarowywać część produkowanych przez ich mieszkańców odpadów, więc mogą liczyć na dodatkowe ulgi. - Samorządy będą miały jednak prawo do kontroli właścicieli i sprawdzenia, czy faktycznie kompostują odpady. Jeżeli okaże się, że nie wypełniają deklaracji, stracą ulgę – podkreśla Mariusz Łubiński.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi będzie wśród tematów XIX Kongresu Gmin Wiejskich czytaj tutaj Ochrona środowiska będzie głównym tematem XIX Kongresu Gmin Wiejskich