Ponad 500 mieszkań ma wybudować SIM SMS – społeczna inicjatywa mieszkaniowa (SIM) powołana przez gminy z trzech województw – śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Kolejna SIM powstała przy współpracy KZN i siedmiu gmin – Zawiercia, Klucz, Staszowa, Jędrzejowa, Końskich, Sędziszowa i Małogoszcza.

Państwo realnie wspiera gminy finansowo

- W ramach SIM polskie państwo realnie wspiera gminy finansowo. Dzięki temu gminy są w stanie prowadzić inwestycje mieszkaniowe. Polska rozwija się tam, gdzie dochodzi do współpracy między rządem a samorządem - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej w Jędrzejowie.

Strona rządowa, reprezentowana przez Krajowy Zasób Nieruchomości, oraz samorządy - ściśle ze sobą współpracując, tworzą spółki - SIM-y, które mają budować mieszkania do stabilnego długoletniego wynajmu z możliwością dojścia do własności, na które stać będzie mniej zamożnych Polaków.

Czytaj też: Znam uliczkę w Barcelonie... a w Polsce samorząd czynszu nie ustali>>

Rola samorządu jest istotna

- Przygotowując rozwiązania w obszarze polityki mieszkaniowej, należy uwzględnić – i to właśnie robimy – rolę samorządu. Po pierwsze, samorząd najlepiej zna potrzeby mieszkaniowe lokalnej społeczności. Często też dysponuje gruntami, które może przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe - mówiła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Jak dodała, w mniejszych gminach grunty czekają na inwestora, co rząd chce wykorzystać, by mniejsze miasta miały ofertę dla osób, które z nich pochodzą albo w nich pracują.

W Zawierciu KZN wniesie aportem grunt o powierzchni ok. 1,5 ha. Planowana jest tam budowa 145 lokali mieszkalnych. W pozostałych gminach zaplanowano budowę łącznie ponad 350 mieszkań.

Na czym polega społeczna inicjatywa mieszkaniowa?

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Mieszkania w SIM będą mogły wynajmować osoby spełniające kryteria dochodowe określone ustawowo (limity są różne dla poszczególnych województw), nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości. Od przyszłego najemcy może być również wymagana wpłata kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.

 

MRPiT w 2021 r. wprowadził szereg rozwiązań zachęcających gminy do przystępowania do SIM. Podniesiono wysokość grantu z Funduszu Dopłat dla gminy na partycypację w budowie mieszkań, m.in. przez SIM. Umożliwiono uzyskanie przez samorządy bezzwrotnego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 3 mln złotych na tworzenie nowej spółki SIM lub do 10 proc. wartości inwestycji mieszkaniowej prowadzonej przez SIM już istniejący. Montaż finansowy inwestycji SIM uzupełnia preferencyjny kredyt dostępny dla spółki w Banku Gospodarstwa Krajowego.