Resort rozwoju, który przygotował projekt poinformował, że inne ważne propozycje ujęte w pakiecie to wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych czy "wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę".

Czytaj: W czasie epidemii będzie też "tarcza mieszkaniowa">>

W ramach przyjętych rozwiązań ma powstać Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa o wartości jednego 1 mld zł, który wesprze gminy - które ucierpiały finansowo z wyniku COVID-19 - w budowie mieszkań. W pakiecie przewidziano też cyfryzację procesu budowlanego.

Czytaj w LEX: Krajowy Zasób Nieruchomości a planowanie przestrzenne i gospodarka finansowa gmin >