Celem konkursu jest pielęgnowanie dziedzictwa społeczno-kulturalnego małych oraz średnich miejscowości i umacnianie poczucia tożsamości lokalnej.

Inicjatywy można zgłaszać do 4 listopada. Łączna pula nagród to 13 tys. zł. Najciekawsze inicjatywy zostaną opublikowane w „Lokalnych inspiracjach” dostępnych online.

Do kogo kierowany jest konkurs?

Konkurs jest adresowany do osób fizycznych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury lub instytucji edukacyjnych np. domów kultury, bibliotek, placówek wychowania pozaszkolnego, skansenów czy muzeów, działających w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców, które realizują bądź zrealizowały działania w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 września 2019 roku.

- Chcemy wypromować inicjatywy ukazujące „skarby” małych i średnich miejscowości. Nasz konkurs kierujemy do każdego, kto działa lokalnie i leży mu na sercu tożsamość jego małej ojczyzny, a także motywuje innych do „odkrywania skarbów” regionu. Zachęcamy do chwalenia się nimi – mówi prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Czytaj też: Samorządy mogą wnioskować o dofinansowanie na konserwację zabytków

Jakie działania można zgłosić?

Do konkursu mogą być zgłaszane działania, których celem jest pielęgnowanie dziedzictwa lokalnego oraz umacniania tożsamości lokalnej m.in. w obszarze: lokalnych zabytków, dziedzictwa przyrodniczego, twórczości lokalnych artystów, gwar i dialektów, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, sztuki i obrzędowości ludowej, lokalnych historii rodzinnych, społecznych czy zwyczajów kulinarnych.

Zgłaszane inicjatywy mogą mieć różne formy, np. zwiedzanie, warsztaty, zajęcia plastyczne, rękodzielnicze czy teatralne, gry i zabawy związane z lokalną historią, zajęcia kulinarne, obrzędy świeckie i religijne, spotkania z lokalnymi mieszkańcami, kampanie edukacyjno-informacyjne, film, fotografia czy mural.

Celem konkursu jest wyłonienie 20 najciekawszych inicjatyw edukacyjno-kulturalnych prezentujących dziedzictwo społeczno-kulturalne Polski małych i średnich miejscowości. Spośród wszystkich laureatów pięciu otrzyma nagrody pieniężne: trzy nagrody po 3 tys. zł i dwa wyróżnienia po 2 tys. zł.

Wybrane projekty zostaną zamieszczone w publikacji elektronicznej „Lokalne Inspiracje” – zbiorze ukazującym najciekawsze inicjatywy edukacyjno-kulturalne lokalnej Polski.

Więcej informacji na stronie NCK TUTAJ