Jesienią otwarcie Domu Polski Południowej w Brukseli

W miejsce osobnych biur woj. małopolskiego, śląskiego i opolskiego w Brukseli, od jesieni będzie działało jedno. Dom Polski Południowej też będzie m.in. promować regiony w UE. Mimo tych samych...

30.05.2014

Karta Dużej Rodziny bez względu na dochód

Samorząd terytorialny

16 czerwca br. wchodzi w życie uchwała rady ministrów, w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona zostanie Karta Dużej Rodziny, jako dokument...

30.05.2014

Suwałki modernizują strefę przemysłową Papiernia

Samorząd terytorialny

Urząd Miejski w Suwałkach (Podlaskie) chce podnieść atrakcyjność strefy przemysłowej Papiernia, by przyciągnąć nowych inwestorów. Jesienią tego roku, po kolejnych inwestycjach, prace w strefie...

30.05.2014

Spór w przetargu na dostawę drukarek dla ZUS

Zamówienia publiczne

ZUS twierdzi, że wymagania postawione przez niego w specyfikacji jest w stanie spełnić co najmniej kilku różnych producentów drukarek, w tym Xerox. Tyle, że przedstawiciel tej firmy na rozprawie...

30.05.2014

Dyskusja publiczna obowiązkową fazą procesu planistycznego

Samorząd terytorialny

W toku sporządzania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań wójt ma obowiązek przeprowadzenia dyskusji publicznej. Dyskusja publiczna jest obligatoryjną fazą...

30.05.2014

Mostostal Kraków wybuduje płytę lotniska w Szymanach

Zamówienia publiczne

Mostostal Kraków za 90 mln zł wybuduje płytę lotniska regionalnego w Szymanach koło Szczytna (Warmińsko-Mazurskie). Firmę wybrała w przetargu spółka samorządowa Warmia i Mazury, która realizuje...

30.05.2014

Piąte seminarium regionalne z zakresu PPP

Zamówienia publiczne

W dniach 26-27 czerwca 2014 r. w Warszawie odbędzie się piąte spotkanie z nowego cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa...

30.05.2014