W kwietniu 2019 roku Kolegium Sądu Najwyższego wystąpiło do rzecznika dyscyplinarnego z żądaniem podjęcia czynności wobec dwóch nowych sędziów Małgorzaty Manowskiej z Izby Cywilnej oraz  Aleksandra Stępkowskiego z Izby Kontroli Nadzwyczajnej. W przypadku sędzi Manowskiej chodzi o popełnienienie przewinienia służbowego, polegającego na pełnieniu funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, pomimo sprzeciwu I prezes Sądu Najwyższego.  Postępowanie dotyczące sędziego Stępkowskiego toczy się zaś w związku z wydanym przez niego 8 marca br. postanowieniem w sprawie krakowskiego sędziego Waldemara Żurka. W sobotę 20 lipca SN poinformował o zawieszeniu tych postępowań. Czytaj więcej o uchwałach Kolegium SN w sprawie dyscyplinarek >> 

Czytaj w LEX: Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym w praktyce >

 

SN czeka na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Z informacji podanych przez Sąd Najwyższy wynika, że rzecznik dyscyplinarny zawiesił oba postępowania do czasu wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawach z pytań prejudycjalnych przedstawionych przez SN w 2018 r.  SN zapytał, czy zgodnie z prawem Unii Izba Dyscyplinarna zapewnia wystarczające gwarancje niezależności.  - Jako że, termin wydania wyroku TSUE nie jest znany nawet w przybliżeniu, a przedmiot tego rozstrzygnięcia ma bezpośredni wpływ na tok postępowania rzecznika dyscyplinarnego, w sprawach zainicjowanych uchwałami Kolegium SN, należało zawiesić postępowanie - tłumaczy Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

27 czerwca Rzecznik Generalny TSUE przedstawił opinię w tej sprawie. Uznał, że Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej w rozumieniu prawa Unii Europejskiej.  - Rodzi to wątpliwości, co do statusu zarówno Izby Dyscyplinarnej, jak również osób, których kandydatury wskazała Prezydentowi RP nowo powołana KRS. Przesądzenie tych wątpliwości może nastąpić dopiero w wyroku wydanym przez TSUE w sprawach wskazanych w sentencji niniejszego postanowienia - wyjaśnia Krzysztof Michałowski. 

Warto zaznczyć, że opinia rzecznika generalnego TSUE nie jest wiążące, ale zwykle jest uwzględniana w wydawanych orzeczeniach. Czytaj więcej o opinii rzecznika TSUE >>

 


Jest jeszcze postępowanie sędziego Zaradkiewicz

To nie są wszystkie sprawy dyscyplinarne wobec nowych sędziów. Ostatnio I prezes SN Małgorzata Gersdorf skierowała do rzecznika dyscyplinarnego SN żądanie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z postanowieniami podjętymi na początku lipca przez Kamila Zaradkiewicz, sędziego Izby Cywilnej, który m.in. skierował do TK pytania o statusu sędziów powołanych przez KRS w latach 2011 - 2017 oraz pozbawił prezesa Izby Cywilnej Dariusza Zawistowskiego uprawnień do zajmowania się tą sprawą. Czytaj więcej o sprawie sędziego Zaradkiewicza >>