Zwrot nadpłaconego podatku w większości przypadków nie jest związany z błędną kalkulacją zaliczek na podatek przez pracodawców. Może on wystąpić wskutek wspólnego rozliczenia się z małżonkiem czy zastosowania w zeznaniu kwoty wolnej od podatku. Również uwzględnienie w deklaracji wszelkich dodatkowych ulg i darowizn, np. ulgi na dzieci czy na Internet spowoduje, że będziemy mogli się spodziewać otrzymania dodatkowych środków.

Nadpłata podatku - Procedura przedstawia pojęcie nadpłaty, moment jej powstania, podmioty uprawnione do określenia jej wysokości oraz zasady oprocentowania >

Terminy zwrotu nadpłaty podatku

Terminy różnią się w zależności od wybranego sposobu rozliczenia. Podobnie jak w ubiegłych latach, obowiązuje preferencja rozliczeniowa dla osób decydujących się rozliczać podatek przez Internet oraz dla rodzin z dziećmi.

Terminy zwrotu podatku zostały podtrzymane i w konsekwencji w 2022 roku wynoszą:

  • 45 dni od dnia złożenia zeznania dla osób składających zeznanie elektronicznie za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje (30 dni, jeśli dodatkowo posiadają Kartę Dużej Rodziny);
  • trzy miesiące dla osób rozliczających się w formie papierowej.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż powyższe terminy liczone są od dnia złożenia deklaracji przez podatnika, nie zaś od ustawowego terminu złożenia zeznania, tj. nie od 2 maja 2022 roku. W związku z tym podatnik decydujący się na szybsze rozliczenie podatku może spodziewać się otrzymania zwrotu podatku o wiele szybciej, niż osoby składające deklarację pod koniec kwietnia, czy na początku maja. Jest to związane ze zmniejszoną ilością deklaracji podatkowych do przeanalizowania w tym okresie przez urząd skarbowy.

Zobacz również: Prawo do ulgi prorodzinnej w PIT można zbyt łatwo stracić >>

 

 

Możliwości otrzymania zwrotu nadpłaty podatku

Jak informuje Ministerstwo Finansów urząd skarbowy może dokonać zwrotu nadpłaty podatku:

  • na rachunek bankowy podatnika,
  • przekazem pocztowym,
  • w kasie urzędu.

Należy wskazać, że abyśmy mieli możliwość uzyskania zwrotu nadpłaty podatku na rachunek bankowy musimy uprzednio zgłosić jego numer w urzędzie. Jeśli numer rachunku wskazany w latach wcześniejszych jest nadal aktualny, to nie musimy wprowadzać go ponownie w składanym zeznaniu. W sytuacji, gdy nie zgłosiliśmy uprzednio numeru osobistego rachunku lub wskazany numer jest nieaktualny, możemy go wskazać w składanej deklaracji lub złożyć zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3, podając aktualne dane dotyczące konta bankowego.

Jeśli nie posiadamy rachunku bankowego lub nie dokonamy stosownego zgłoszenia w urzędzie skarbowym, nadpłata zostanie nam zwrócona przekazem pocztowym. W sytuacji, gdy zależy nam na osobistym odbiorze nadpłaty w kasie urzędu skarbowego, musimy o tym zamiarze poinformować organ już w składanej deklaracji.

Magdalena Mosiądz, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce