Organizatorami konkursu są kancelaria MDDP i Ośrodek Studiów Fiskalnych działający na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Partnerem konkursu jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Patronem medialnym jest serwis Prawo.pl i Przegląd Podatkowy.

Tax Everest. Konkurs na najlepszą pracę magisterską z prawa podatkowego

Celem jest wyróżnienie najlepszych autorów prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego w roku akademickim 2018/2019. Główną nagrodą w konkursie jest wycieczka do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace. Laureaci konkursu otrzymają również: nagrody rzeczowe i vouchery na szkolenia. Fragmenty nagrodzonych prac zostaną wydrukowane w prasie branżowej, w takich tytułach jak Przegląd Podatkowy i Przegląd Orzecznictwa Podatkowego.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie www.taxeverest.pl.

Zobacz również: Niższy PIT i wyższe koszty podatkowe jeszcze w tym roku >>