Obowiązujące obecnie przepisy podatkowe pozwalają na odliczenie darowizn przekazywanych zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej, z których skorzystać mogą firmy, jak i osoby fizyczne angażujące się w pomoc obywatelom Ukrainy.

Dotyczy to m.in. darowizn przekazywanych na działalność pożytku publicznego. Co istotne, taka możliwość dotyczy darowizn przekazywanych na rzecz takich organizacji działających zarówno w Polsce jak i na terenie UE i EOG.

 

 

- W przypadku osób fizycznych odliczenie może wynieść maksymalnie do 6 proc. dochodu, a w przypadku firm do 10 proc. dochodu. Należy zaznaczyć, że w sytuacji gdy podatnik przekazał darowiznę w trakcie 2022 r., możliwość jej uwzględnienia, a zarazem odliczenia będzie miał dopiero w momencie składania rocznego zeznania podatkowego za bieżący rok, a więc de facto do 30 kwietnia 2023 roku – tłumaczy Grzegorz Grochowina, deputy director, szef Zespołu Zarządzania Wiedzą w Dziale Doradztwa Podatkowego w KPMG w Polsce.

Sprawdź: Jaką kwotę wpłacić na konto urzędu skarbowego, jeśli podatnik zdecydował się wpłacić 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego? >

Zobacz również: Firmy wspierają ukraińskich pracowników - nie wiedzą jednak, co z podatkiem >>

1 proc. dla fundacji i stowarzyszeń

Części fundacji zachęca także do przekazania 1 proc. PIT w ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Co ważne, takiego przekazania można dokonać już w momencie składania zeznania podatkowego za 2021 rok, czyli do końca kwietnia 2022 r. Niemniej jednak, należy mieć na względzie, że środki nie trafiają bezpośrednio do fundacji i stowarzyszeń.

Jak bowiem tłumaczy Grzegorz Grochowina, zgodnie z art. 45 c ust. 4 ustawy o PIT, kwoty 1 proc. naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1 proc. podatku podany przez organizację pożytku publicznego. Tak więc środki z 1 proc. podatku mogą trafić do potrzebujących dopiero w drugiej połowie bieżącego roku.