Senatorowie postulują m.in., aby gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogły udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw na podstawie uchwał uchwał organu stanowiącego gminy, związku międzygminnego lub właściwego organu statutowego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj: Jest specustawa - będzie bezpłatna opieka zdrowotna dla Ukraińców>>

Spór o odpowiedzialność urzędników

Senatorowie Koalicji Obywatelskiej proponują wykreślenie z ustawy przepisów, które zapewniają bezkarność urzędnikom w czasie wojny, a w przypadku Prawa przedsiębiorców również w sytuacji m.in stanu epidemii czy stanu klęski żywiołowej. Senatorowie opozycji uważają, że jest próba uniknięcia odpowiedzialności za tych wszystkich, którzy w przeszłości, a również teraz będą próbowali obejść prawo i stać się bezkarnym. To jest niedopuszczalne.

WZORY DOKUMENTÓW:

Klub PiS jest tej poprawce przeciwny. - Uważamy, że nie można karać urzędników, którzy na pewno z dobrego serca będą podchodzić do obywateli ukraińskich i przez jakiś suchy zapis ustawy niestety nie będą mogli w ty momencie im pomóc. Ale trzeba zrobić wyłom - deklarują senatorowie partii rządzącej.

Obsługa prawna obcokrajowców - najważniejsze akty prawne:

 

Dane wrażliwe

Klub Prawa i Sprawiedliwości chce ograniczenia liczby instytucji, które na podstawie przedłożonych przepisów będą mogły zbierać dane wrażliwe. Poprawka ta jest podyktowana względami bezpieczeństwa, bo jak tłumaczył, część instytucji może nie poradzić sobie z ewentualnymi atakami hakerskimi. Dlatego, że ZUS, KRUS samorządy gminne mogłyby sobie nie poradzić w tej sytuacji.

Krzysztof Kwiatkowski zgłosił poprawkę, która przewiduje, że z mechanizmów ustawy będą mogli skorzystać także ci obywatele Ukrainy, którzy po wybuchu wojny nie dotarli na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy tylko np. przez Słowację czy Węgry.  Dzisiaj przepisy ustawy mówią o tym, że pomoc jest udzielana tym, którzy bezpośrednio trafiają do nas z Ukrainy. Dlatego wprowadzamy poprawkę, że każdy po wybuchu konfliktu zbrojnego, który trafia do Polski będzie objęty tą pomocą. 

W piątek 11 marca  planowane jest też posiedzenie  Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Senatorowie przedyskutują dokument p.t Luki prawne w dostępie osób nieletnich do opieki psychologicznej.