Sposób stosowania metody porównywanej ceny niekontrolowanej od stycznia 2019 r. uregulowany jest w przepisach dotyczących cen transferowych zawartych w ustawie o PIT i o CIT. Resort finansów w  celu wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie przygotował projekt dokumentu ”Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 3 – Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej”. Zaprasza teraz do konsultowania projektu i zgłaszania uwag.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. MF zaprasza do przesyłania w terminie do 31 stycznia 2021 r. propozycji opinii, wniosków i uwag wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem, w wersji elektronicznej, w wersji edytowalnej, na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Projekt objaśnień dostępny jest na stronie internetowej MF.

Zobacz również: Koronawirus komplikuje rozliczenia między firmami powiązanymi >>