Oznacza to federalizację Unii Europejskiej, przez to, że do czerwca 2024 r. Komisja zaproponuje nowe źródła dochodów, takie jak: 

  • podatek od transakcji finansowych
  • wkład finansowy związany z sektorem przedsiębiorstw
  • nowa wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych.

Rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz porozumienie międzyinstytucjonalne, muszą teraz zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, działające w ramach.

Na Fundusz Odbudowy składa się bez mała dziesięć szczegółowych programów - zaznacza prof. Jan Barcz z Akademii im. Leona Koźmińskiego. Trzeba podkreślić przy tym, że Polska otrzyma 60 mld euro.

- Uwspólnotowienie długów i zaciąganie kredytów przez Unię oznacza większą integrację - wyjaśnia europoseł Jan Olbrycht, członek Komisji Budżetowej PE. - Oznacza też zmianę funkcjonowania wspólnoty - dodaje.

Fundusz Odbudowy będzie miał swoje instrumenty. najważniejszym z nich jest odbudowy i odporności. Na jego bazie stworzone zostaną krajowe programy odbudowy. Każde państwo w tym Polska będzie musiało spełniać określone wymogi, takie jak respektowanie zielonego ładu i cyfrowa gospodarka.

W poniedziałek kraje członkowskie w ramach Rady UE formalnie przyjęły szereg aktów prawnych wchodzących w skład pakietu budżetu unijnego na lata 2021-2027 oraz funduszu odbudowy. Otwiera to drogę do głosowań w Parlamencie Europejskim i w parlamentach narodowych.

Znacząca rola Sejmu

Program odbudowy dla Polski musi być ratyfikowany przez Sejm większością kwalifikowaną. I to jest nowość. Jeśli któryś z parlamentów narodowych tego Funduszu nie zaakceptuje, to nie wjedzie on w życie. Ważne jak będzie się zachowywał nasz Sejm. Trzeba to będzie zrobić w kilka miesięcy, bo sytuacja jest nadzwyczajna - twierdzą europosłowie. Groźba weta polko-węgierskiego spowodowała zahamowanie prac o 4- 5 miesięcy.

Przedstawiciele PiS, Porozumienia, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL deklarują poparcie dla ratyfikacji nowych zasobów własnych w budżecie UE, które jest konieczne dla uruchomienia funduszu odbudowy. Solidarna Polska zapowiedziała sprzeciw, a Konfederacja nie podjęła jeszcze decyzji.

Czytaj:  Jest porozumienie przywódców unijnych w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy>>
 

Nowością jest też narzędzie React EU, dodatek do spójności, który będzie finansował wydatki związane ze służbą zdrowia i wykorzystaniem infrastruktury zdrowotnej poczynione od 2020. To jest instrument nadzwyczajny wymagający wspólnego zadłużenia - podkreśla europoseł Olbrycht.

Mamy tu do czynienia z nowym dochodem Unii, w związku z czym wszystkie państwa muszą się zgodzić na tę decyzję.

 

Zasoby w ramach REACT-EU będą miały kluczowe znaczenie w nadchodzących trzech  latach dla naprawy gospodarki dotkniętej skutkami kryzysu koronawirusa  powiedziała na konferencji prasowej komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira. Fundusz REACT-EU ma być głównym źródłem pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem i integracją społeczną.

Decyzja w sprawie zasobów własnych, która umożliwiłaby Komisji zaciąganie pożyczek na sfinansowanie NextGenerationEU, musi również zostać ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi.

Podstawa do wspólnych podatków

Ambasador Marek Prawda, dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej UE w Polsce potwierdza, że nowością są obligacje w grupie euro. Co oznacza uwspólnotowienie długów - wyjaśnia Marek Prawda. Mamy dwie innowacje: obligacje 750 miliardów - nowe źródła dochodów UE oraz podatek od firm, które korzystają ze wspólnego rynku. Zatem Unia będzie miała swoje środki, nie będzie zależna od składek, które płacą państwa członkowskie - wskazuje.

Krajowe plany odbudowy

Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej otrzymało już 1198 projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy będącego instrumentem Funduszu Odbudowy. Dotyczą one różnych dziedzin, w tym energetyki i ochrony środowiska.

Zadaniem rządu, a konkretnie ministerstwa funduszy i polityki regionalnej było przełożenie tych pieniędzy na konkretne programy i inwestycje. W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Polska będzie miała do dyspozycji około 23 mld euro na dotacje (na cele stałe) i około 34,2 mld euro na pożyczki (na cele bieżące).

Rozporządzenie ureguluje wydatki

Te pieniądze będą inwestowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który powstaje w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej. Propozycje projektów, które do końca września wpłynęły do resortu, dotyczą różnych dziedzin – energetyki, ochrony środowiska, transportu, innowacji i przedsiębiorczości, zdrowia oraz cyfryzacji spójności terytorialnej. Są one oceniane przez powołane grupy tematyczne.

MFiPR chce przedstawić projekt Krajowego Planu Odbudowy i zacząć rozmowy robocze z KE pod koniec roku. Resort prowadzi z Komisją rozmowy o treści i interpretacji rozporządzenia regulującego wydatkowanie środków z Instrumentu Odbudowy. Termin uruchomienia pieniędzy zależy od przebiegu rozmów i od tego, kiedy odpowiednie regulacje unijne zostaną przyjęte. Środki mają zostać uruchomione w 2021 roku.