Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

Czy w deklaracji VAT w polu, w którym wpisuje się wartość zakupionych środków trwałych, należy również wykazywać wartości niematerialne i prawne?
 
 
 
Odpowiedź:
W polu deklaracji VAT, w którym wpisuje się wartość zakupionych środków trwałych, należy także wykazywać kwoty wynikające z faktur zakupu wartości niematerialnych i prawnych.
 
Uzasadnienie:
Jak wynika z objaśnień do pozycji 43 deklaracji VAT-7/VAT-7K zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2273), w przedmiotowej pozycji deklaracji (nazwanej jako nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych), wykazuje się wartość netto nabytych przez podatnika towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów  i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych nabywcy.
W przedmiotowym polu zatem podatnik powinien wykazać nie tylko wartość sensu stricto środków trwałych, ale także kwoty wynikające z faktur zakupu podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. W pozycji 44 z kolei podatnik powinien wykazać związany z przedmiotowymi nabyciami VAT naliczony.