Finansowanie Parków Narodowych pod kontrolą

Środowisko

Płynne finansowanie działalności Parkw Narodowych będzie możliwe dzięki zaproponowanym przez Ministerstwo Środowiska zmianom w ustawie o ochronie przyrody. Po przekształceniu w państwowe osoby...

01.06.2011

Papieros czy grill- eko spór o Konin

Środowisko

Czy planowany zakład termicznego unieszkodliwiania odpadw, ktry powstanie do końca 2014 roku w Koninie będzie aż tak rygorystycznie przestrzegał norm emisji?...

31.05.2011

Pojęcie hipoteki

Budownictwo

W komentarzu autorka definiuje pojęcie hipoteki jako zabezpieczenia rzeczowego wierzytelności. Komentarz zawiera informacje dotyczące charakteru prawnego hipoteki. Autorka przedstawia rwnież prawa...

30.05.2011

Bardzo silny popyt inwestycyjny na nieruchomości

Budownictwo

Popyt inwestycyjny na najlepsze aktywa handlowe w Europie Środkowej osiągnął najwyższy poziom od załamania rynku w 2008 r. Wolumen transakcji w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku świadczy...

30.05.2011

Polska sieć przesyłowa gotowa na gaz łupkowy

Środowisko

Jeżeli potwierdzą się przypuszczenia i oceny mwiące o tym, że Polska posiada złoża gazu łupkowego na poziomie ok. 5 bilionw m3, będzie to oznaczać, że mamy zasoby wystarczające na 300 lat powiedział...

30.05.2011

Transparentne zasady handlu emisjami

Środowisko

Stworzenie przejrzystych regulacji, ktre dotyczą m.in. zasad rozporządzania uprawnieniami do emisji, a także włączenia do systemu operacji lotniczych wykonywanych przez operatorw statkw powietrznych...

27.05.2011