Nowelizacja ustawy o drogach publicznych zmieniła stawki maksymalne opłat za parkowanie. Wprowadziła też tzw. śródmiejską strefę płatnego parkowania. Do tej pory prawo przewidywało strefy płatnego parkowania (SSP) „na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów (…)”.

Strefa śródmiejska i procedura

Od 5 września śródmiejską strefę płatnego parkowania ustala się, zgodnie z ustawą, „na obszarach zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum miasta lub dzielnicy w mieście o liczbie ludności powyżej 100 tys. mieszkańców”. Muszą być do tego spełnione warunki dotyczące strefy płatnego parkowania. Poza tym samorząd musi uznać, że ustanowienie SSP może nie być wystarczające do realizacji lokalnej polityki transportowej czy ochrony środowiska.

Ustalenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i opłaty, jaka w niej ma obowiązywać, musi być poprzedzona analizą władz miasta, która określi m.in. rotację pojazdów w strefie z uwzględnieniem różnych stawek. Zanim rada uchwali powstanie strefy i stawki, wniosek włodarza musi być zaopiniowany przez organy zarządzające drogami.

 


Stawki opłat

Rada gminy (miasta), ustalając strefę płatnego parkowania lub śródmiejską strefę płatnego parkowania, ustala wysokość opłaty za parkowanie na ich obszarze. Zgodnie z nowelizacją opłata za pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego nie może przekraczać:

  • w strefie płatnego parkowania - 0,15% minimalnego wynagrodzenia, czyli 3,37 zł.
  • w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania - 0,45% minimalnego wynagrodzenia, czyli 10,12 zł.

Rada gminy może też wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi.

Czytaj też: NIK: Parkowanie płatne w miastach nie zawsze legalne>>
 

Motocykle też zapłacą więcej

Jeśli władze miasta uznają za stosowne wprowadzenie wyższych opłat, motocykle również zaparkują drożej. Jak podkreśla Artur Kokoszkiewicz, ekspert prawa drogowego, autor publikacji i glos z zakresu komunikacji i podatków, ustawa o drogach mówi o postoju pojazdów samochodowych w strefach, jednak zgodnie z definicjami Prawa o ruchu drogowym, pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (z wyj. ciągnika rolniczego). Również Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „nie ulega wątpliwości, iż motocykl jest pojazdem samochodowym”. Co jednak ważne, zwolnione z obowiązku uiszczania opłaty będą natomiast pojazdy inne niż samochodowe, np. rowery czy elektryczne wózki inwalidzkie – zaznacza ekspert.

Zobacz też w LEX: Wyższe opłaty parkingowe - jak i kiedy je wprowadzić?>>
 

W centrum opłaty też w święta i całą dobę

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania opłaty za parkowanie będzie można pobierać już nie tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku – jak w SSP, ale także w soboty i niedziele, i to całodobowo. - Przy maksymalnym wykorzystaniu tej regulacji ŚSPP będzie mogła funkcjonować według schematu: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę – podkreśla Artur Kokoszkiewicz.

Czytaj też: Eksperci: Hulajnogi wolniej i z nadzorem gmin>>
 

Mandaty też w górę

Do tej pory mandat za brak bileciku parkingowego, czyli tzw. w ustawie opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłat parkingowych, wynosił maksymalnie 50 zł. Nowe przepisy podnoszą tę kwotę - od dzisiaj wysokość opłaty dodatkowej nie może przekroczyć 10% minimalnego wynagrodzenia, czyli może być określana maksymalnie na 225 zł.  

Zobacz też w LEX:  Ochrona danych osobowych przy pobieraniu opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania