Gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska zostały zlikwidowane w 2010 roku. Wyeliminowana została wtedy możliwość przyznawania dotacji z tych funduszy dla osób fizycznych, np. na modernizację ogrzewania czy budowę przydomowych oczyszczalni.

 


Większa pomoc i skuteczność programów rządowych

Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP zaapelował do NFOŚiGW o reaktywowanie gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska. – Wpisywałyby się one w zwiększoną pomoc i skuteczność w takich przedsięwzięciach – podkreślił.

Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący ZGW RP, wójt Terespola dodał, że samorządy są zróżnicowane i nie da się stworzyć jednego centralnego programu, który odpowiadałby wszystkim. Jego zdaniem gminne i powiatowe fundusze dałyby możliwość wspierania rządowych programów i dostosowania do potrzeb konkretnych grup mieszkańców.

- Obecny program w niektórych miejscach nie zadziałał, z powodu poziomu dofinansowania i skomplikowanych procedur, osoby, które mogły dostać większe dofinansowanie, nie były zainteresowani modernizacją, a ci, którzy byli zainteresowani, nie byli usatysfakcjonowani poziomem dofinansowania – wyjaśnia.

W jego opinii w 3,5 mln domów wymagających ocieplenia nie da się przeprowadzić prac „przez rok, dwa, pięć dziesięć”. – Dlatego zachęcamy do systemowych rozwiązań, w które rzeczywiście muszą być włączone gminy - dodał.  

Czytaj też: NFOŚiGW chce uprościć procedury i zmienić zasady programu Czyste Powietrze>>
 

Dobry moment na przywrócenie

Stanisław Bodys, wiceprezes Unii Miasteczek Polskich podkreślił, że jest obecnie „dobry moment” na przywrócenie gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska. – Nareszcie znajdą się w programie budynki, w których do tej pory zmieniono już źródło ciepła na gazowe – powiedział. Spytał, czy gaz przewodowy będzie traktowany jako ekologiczne źródło ciepła i te budynki będą mogły skorzystać z programu.

Zmian takich nie wyklucza Piotr Woźny, według którego to kwestia do dyskusji, bo przywrócenie jest sprawą ustrojową. – Zawsze powtarzam, że ani rząd sam nie rozwiąże problemu jakości powietrza, ani samorządy same tego nie zrobią – mówi. Jego zdaniem zmiany w programie Czyste Powietrze są dobrym powodem do ustaleń, w jaki sposób maksymalnie efektywnie ten program obsługiwać.  

Wskazane dodatkowe środki

Według mec. Grzegorza Kubalskiego, zastępcy dyrektora Związku Powiatów Polskich, bardziej jest istotna kwestia, żeby zostały przeznaczone dodatkowe środki na ten cel, niż odtworzenie samych lokalnych funduszy. – Jeżeli w ramach istniejących środków zostanie wprowadzony mechanizm funduszowania, to pieniędzy (…) nie będzie, a nastąpi ograniczenie samodzielności jednostek samorządu – mówił.  

Z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyznawane były dofinansowania osobom fizycznym do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Zgodnie z art. 16 ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z 20 listopada 2009 r., 1 stycznia 2010 roku zostały zlikwidowane powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych funduszy celowych stały się odpowiednio dochodami budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zostały przekazane na rachunki odpowiednich budżetów.