Po zmianach alarm smogowy będzie ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na metr sześc. dla pyłu PM10 (mieszanina cząsteczek w powietrzu szkodliwa z uwagi na zawartość rakotwórczych metali ciężkich). Obecnie jest ogłaszany po przekroczeniu średniodobowej wartości 300 mikrogramów na metr sześc. 

 


Czytaj też: Będzie więcej alarmów o smogu>>

W przypadku ryzyka wystąpienia przekroczeń samorządy będą podejmowały działania, takie jak wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, intensyfikacji kontroli palenisk domowych czy ograniczeniu ruchu samochodowego.

Dla bezpieczeństwa lepiej zostać w domu

W przypadku wystąpienia dużego smogu i przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu, w celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami. W takiej sytuacji zalecane jest również powstrzymanie się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.

Czytaj też: Dron sprawdzi dym z komina, ale wynik można podważyć>>

Z kolei w przypadku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10, ze względu na bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami do niezbędnego minimum.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po dniu ogłoszenia.