Henryk Kowalczyk, minister środowiska przesłał do Ministerstwa Zdrowia pismo dotyczące propozycji nowych, ostrzejszych przepisów dotyczących alarmowania o wysokich zanieczyszczeniach w powietrzu.

Nowe normy smogu

Zgodnie z tą propozycją, alarm smogowy będzie ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10, poziom informowania ma wynieść 100 mikrogramów. Obecnie w Polsce alarm smogowy ogłaszany jest po przekroczeniu średniodobowej wartości 300 mikrogramów na m sześc. Poziom informowania to 200 mikrogramów. Krajowe normy są najwyższymi w Unii Europejskiej.

Zdaniem resortu środowiska, proponowane nowe poziomy (150 i 100 mikrogramów) będą spełniać swoją rolę w informowaniu obywateli oraz ich ostrzegania przed dużymi zanieczyszczeniami powietrza. Kolejnym argumentem, który przemawia - według MŚ - za trochę wyższymi progami (kilka miesięcy temu eksperci z resortu zdrowia postulowali obniżenie tych progów do odpowiednio 80 i 60 mikrogramów na m sześc.), jest rola samorządów w ostrzeganiu społeczeństwa i kosztów z tym związanych.

 

Konieczne nowe programy ochrony powietrza

Samorządy będą musiały teraz przygotować nowe programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych dotyczących walki ze smogiem. Trzeba będzie je przekazać Komisji Europejskiej do 30 czerwca 2020 roku. W przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu informowania, zarząd województwa w ciągu 12 miesięcy od otrzymania informacji tym ryzyku od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska będzie musiał opracować i przedstawić do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast projekt uchwały w sprawie planów działań krótkoterminowych. Taki plan będzie musiał zawierać listę doraźnych działań, jakie należy podjąć w celu ograniczenia zagrożenia smogowego jeżeli ono wystąpi. Chodzi np. o wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, intensyfikacji kontroli palenisk domowych, ograniczeniu ruchu samochodowego na obszarach gdzie przekroczone są poziomy alarmowe.

Zobacz również: RPO: Możliwość korzystania z nieskażonego środowiska jest dobrem osobistym >>

Zgodnie z raportami WHO i agend europejskich, z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 47 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiadają m.in. piece grzewcze, palenie śmieci oraz transport.