Od połowy maja, gdy tylko będą mogły się otworzyć, kawiarniane i restauracyjne ogródki w wielu miastach będą większe. A to za sprawą władz miast, które pójdą w ten sposób restauratorom „na rękę”. Będą mieli możliwość powiększenia ogródków letnich bezpłatnie lub za symboliczną złotówkę czy nawet grosz.

Kwestie związane z zajęciem pasa drogowego na kawiarniane ogródki uregulowane są przede wszystkim w ustawie o drogach publicznych. - Należy pamiętać, że zajęcie to dotyczy tylko dróg publicznych – gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, a zatem nie dotyczy dróg wewnętrznych, nawet jeśli właścicielem takiej działki drogowej jest np. gmina – wyjaśnia Michał Bursztynowicz, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, ekspert prawa budowlanego.

Stoliki zamiast parkingu

W ramach realizowanego w Radomiu programu „Bezpieczne miejsca pracy”, podobnie jak w zeszłym roku, wprowadzone zostaną rozwiązania polegające na umożliwieniu właścicielom restauracji czy kawiarni zajęcia maksymalnej możliwej powierzchni, nawet kosztem miejsc parkingowych. Opłata za zajęcie pasa drogowego będzie wynosiła 1 grosz za metr kwadratowy.

- Cały czas staramy się wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie posiada samorząd, by pomóc firmom dotkniętym kryzysem spowodowanym pandemią. Przedsiębiorcy cały czas mogą korzystać z ulg wprowadzonych przez miasto. To m.in. ulgi z tytułu zobowiązań wobec gminy oraz ułatwienia dla wynajmujących lokale gminne – mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.

Więcej terenu za złotówkę lub grosz

Również Sopot wspiera przedsiębiorców od samego początku epidemii COVID-19. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, gastronomicy będą mieli możliwość powiększenia ogródków letnich za symboliczną złotówkę. Jak nas informuje Katarzyna Choczaj z Urzędu Miasta Sopotu, stosowny regulamin przygotowany został z wyprzedzeniem.

- Przedsiębiorca może więc wystąpić z wnioskiem o powiększenie metrażu ogródka gastronomicznego lub sezonowego zagospodarowania plaż. W zależności od możliwości zwiększenia metrażu w danej lokalizacji, powierzchnia ogródka gastronomicznego będzie mogła zostać powiększona do 50 proc., a ogródka plażowego nawet do 100 proc. w stosunku do powierzchni z roku 2019 (przed pandemią) - mówi. Za zwiększenie letniego ogródka przedsiębiorca zapłaci symbolicznie 1 zł netto za cały przyznany dodatkowo metraż. Regulamin będzie obowiązywał na razie do 30 czerwca 2021 r. W zależności od sytuacji, może zostać przedłużony.

Gdynia zdecydowała się utrzymać preferencyjną stawkę dzienną za zajęcia pasa drogowego na ogródki gastronomiczne. Dla wszystkich kategorii dróg, wynosi ona 1 grosz za metr kwadratowy.

 


Zarządca drogi wyda zezwolenie

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, które są decyzjami administracyjnymi, wydawane są przez zarządcę drogi - nie mylić z zarządem drogi. Zarządcami dróg, co do zasady, są dla dróg: krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich - zarząd województwa; powiatowych - zarząd powiatu; gminnych – wójt, burmistrz, prezydent miasta. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. - Z reguły wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego składany jest do zarządu drogi (np. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu), którego pracownicy wydają decyzje w imieniu zarządcy drogi (np. Prezydenta Wrocławia) – wyjaśnia Michał Bursztynowicz.

Jak tłumaczy, wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego uzależnione jest przede wszystkim od tego, co konkretny restaurator chce wykonać. - Oprócz, niejako klasycznego, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności, możemy mieć bowiem do czynienia z prowadzeniem robót w pasie drogowym, umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej czy obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego czy też z umieszczeniem w pasie drogowym reklam, jeśli np. na ogrodzeniu ogródka ma wisieć reklama restauracji - mówi.

Ogródki bez opłat

Marcin Masłowski, rzecznik prasowy prezydenta Łodzi podkreśla, że na ul. Piotrkowskiej ogródki restauracyjne będą działały w tym sezonie bez opłat. - Łódź od początku pandemii wspiera swoich przedsiębiorców, a szczególną uwagę i pomoc kieruje do branż czasowo zamykanych lub z ograniczoną możliwością funkcjonowania – mówi. Już w 2020 r. prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podjęła decyzję o bezpłatnym udostępnieniu terenu pod ogródki gastronomiczne, co pozwoliło przetrwać wielu restauratorom. Taka sama decyzja już została podjęta w tym roku, gdzie dzięki znoszeniu obostrzeń już od 15 maja będą mogły funkcjonować ogródki gastronomiczne.

Rzecznik podkreśla, że to realna pomoc dla mocno nadwyrężonej branży gastro, jednak to nie jedyna ulga, na którą mogą liczyć przedsiębiorcy. Łódź zmniejszyła do 1 zł czynsze w lokalach użytkowych należących do miasta wynajmowanych przez branże objęte zakazem funkcjonowania. Na początku roku na wniosek prezydent miasta, radni podjęli decyzję o zwolnieniu z opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu w restauracjach za cały 2021 r.

Władze Tychów chcą pomóc restauratorom, dając im możliwość powiększenia zewnętrznych przestrzeni przy swoich lokalach. Dzięki temu będzie można obsłużyć większą liczbę klientów, spełniając przy tym wszelkie normy narzucone przez służby sanitarne. Restauratorzy, który chcieliby skorzystać z takiej możliwości powinni zwrócić się z wnioskiem do administratora, z którym mają zawartą umowę (np. Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Tychy). Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Miasto nie wprowadza nowych stawek za zajęcie terenu miejskiego pod ogródki kawiarniane – będą one naliczane zgodnie z dotychczasowymi opłatami, ale w ramach przyjętego pakietu wsparcia dla przedsiębiorców, mogą oni liczyć na ulgi.

Zajęcie pasa drogowego tańsze na wniosek

Katarzyna Koczwara, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie, mówi, że do urzędu wpłynął wniosek kilku przedsiębiorców i radnej o obniżenie stawki za zajęcia pasa drogowego. - Trwają analizy. Jeśli stawka ulegnie obniżeniu, to decyzją Rady Miejskiej Cieszyna, której najbliższe posiedzenie zaplanowane jest na koniec maja - podkreśla. Jak dodaje, przedsiębiorcy, którzy wynajmują lokale użytkowe z zasobów miasta mogli skorzystać m.in. z obniżki czynszu.

Michał Bursztynowicz zaznacza, że od tego co będzie wykonane w ramach ogródka, uzależniona będzie wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, którą restaurator będzie musiał ponieść. I wyjaśnia, że opłatę za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności lub w celu prowadzenia robót ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. Co ważne, stawka powyższej opłaty nie może przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego.

Jak się liczy opłatę za zajęcie pasa drogowego?

Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Stawka opłaty w tym przypadku nie może przekroczyć 200 zł.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych oraz reklam ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Jeśli chodzi o stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego. Stawka opłaty nie może przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego. Wysokość opłaty ustali w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego zarządca drogi, a także określa on warunki zajęcia pasa drogowego oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego.

- Odnośnie powyższych stawek za zajęcie pasa drogowego, to ich konkretną wysokość dla dróg krajowych ustala, co do zasady, właściwy minister w drodze rozporządzenia. Z kolei dla dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich wysokość stawki opłaty ustala, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli rada gminy/miasta/powiatu lub sejmik województwa - dodaje Michał Bursztynowicz.