Chodzi o nowelizację ordynacji podatkowej, która wprowadziła wymóg informowania szefa KAS o schematach podatkowych przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a nawet wspomagający opracowanie i wdrożenie schematu podatkowego biegłych rewidentów czy notariuszy. W uzasadnieniu - na co wskazywały samorządy - napisano, że "obowiązek raportowania schematów odnosi się do sfery związanej z planowaniem podatkowym, a więc działaniami, które mogą wiązać się z tajemnicą przedsiębiorstwa, ze szczegółami współpracy z określonymi doradcami, w tym zobowiązanymi do przestrzegania tajemnicy zawodowej". 

 


Krajowa Izba Radców Prawnych wybrała na ubezpieczyciela tym razem firmę AXA. Podpisano właśnie trzyletni kontrakt. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku i jest dużą zmianą, przez 15 lat KIRP współpracowała z PZU. 

Zobacz procedurę w LEX: Raportowanie schematów podatkowych – informacje o schemacie podatkowym >

Ochrona tajemnicy zawodowej i... nowe rozwiązania 

Podstawową zmianą jest to, że umowy obejmą nowe rodzaje odpowiedzialności ponoszonej przez radców prawnych.  – W nowoczesnej gospodarce nie da się pracować bez solidnej polisy ubezpieczeniowej. Tym bardziej, że poza tradycyjną rolą prawnika, radcowie prawni coraz częściej występują w roli doradcy biznesowego, który ma wpływ na interesy majątkowe swoich klientów. Wiele robią, aby utrzymać jakość swoich usług, ale w coraz bardziej skomplikowanym świecie, ryzyko popełnienia błędów jest po prostu coraz większe – mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. 

Zobacz LEX News: Obowiązkowe raportowanie schematów podatkowych od 2019 r. >

I dodaje, że dlatego tak ważnie jest to, by ubezpieczenie pokrywające skutki finansowe błędów, brało pod uwagę nowe rodzaje ryzyka i stanowiło ochronę przed roszczeniami, które mogą pojawić się w przyszłości – dodaje prezes.

Czytaj: Parkasiewicz: Proces to nie jedyne rozwiązanie, radca powinien uwzględniać interes klienta>>

Z kolei mec. Ryszard Ostrowski, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych wyjaśniała, że na wybór nowego ubezpieczyciela wpłynęło też to, że był w stanie - w ramach składki członkowskiej - zaproponować wyższe sumy gwarancyjne, przekraczające limit ubezpieczenia obowiązkowego, jak również w pakiecie ubezpieczeń dobrowolnych dla radców prawnych i prowadzonych przez nich kancelarii. 

- W ofercie uwzględniono także nowe rodzaje odpowiedzialności, z którymi muszą się liczyć radcowie prawni. Osoby pełniące funkcję promotora i wspomagającego, a taką funkcję pełnią również radcowie prawni, mogą rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ryzyko związane z raportowaniem schematów, a tym samym liczyć na refundację kary nałożonej wskutek opóźnienia lub w ogóle nieprzesłania deklaracji MDR 1 do szefa KAS - dodaje wiceprezes. 

Czytaj w LEX: Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego >

Zmiana definicji wypadku ubezpieczeniowego

Kolejna istotną zmianą - na którą zwraca uwagę wiceprezes Ostrowski - jest zmiana definicji wypadku ubezpieczeniowego na taki, który jest oparty na dniu popełnienia błędu.  - Chodziło o to, żeby zagwarantować, że ochrona ubezpieczeniowa trwa tak długo, jak długo trwa odpowiedzialność radcy. To szczególnie ważne dla tych radców, którzy zakończą wykonywanie zawodu, na przykład przejdą na emeryturę - uzasadnił. 

Brokerem ubezpieczeniowym Izby jest międzynarodowa grupa Willis Towers Watson, która zajmie się obsługą około 40 tys. umów ubezpieczenia dla radców prawnych, obsługą roszczeń zgłaszanych do ubezpieczonych radców oraz udostępni dedykowaną platformę IT do obsługi ubezpieczeń dodatkowych. 

– Dla radców będziemy również świadczyć usługi w zakresie obsługi roszczeń. Pozwoli nam to na zbieranie i analizowanie zdarzeń szkodowych pod kątem wdrażania rozwiązań prewencyjnych oraz skuteczniejszej negocjacji kolejnych programów ubezpieczeniowych – mówi Sylwia Kozłowska, dyrektor działu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Willis Towers Watson. 

Sprawdź w LEX: Czy jednorazowa amortyzacja środka trwałego o wartości pow. 10 tys. zł jest schematem podatkowym? >

Składka - 19 zł miesięcznie

KIRP szacuje, że z umowy ubezpieczeniowej może skorzystać ok. 35 tys. radców prawnych. Według dalszych szacunków radcowie i kancelarie zawrą ok. 5 tys. umów na ubezpieczenia dobrowolne. 

Czytaj: Radcowie prawni szukają sposobów na pozyskanie klienta>>

Składka za ubezpieczenie wyniesie 19 zł miesięcznie od pojedynczego radcy. Program AXA obejmie: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z limitem nadwyżkowym, ochronę dla radców prawnych pełniących funkcję kuratora oraz mediatora, ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej, ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem biura.

 


Umowa oferuje też pakiet ubezpieczeń dobrowolnych, za dodatkową składką, ale - jak zapewnia samorząd - na preferencyjnych warunkach, który obejmuje: podwyższone limity sumy ubezpieczenia OC radcy prawnego, ubezpieczenie OC kancelarii prawnych zatrudniających maksymalnie 25 radców prawnych, ubezpieczenie majątku kancelarii w najwyższym standardzie rynkowym (od wszystkich rodzajów ryzyka), podwyższone limity ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej, ubezpieczenie radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych inspektora ochrony danych, doradcy restrukturyzacyjnego, kuratora, mediatora i likwidatora oraz ubezpieczenie OC aplikantów radcowskich.