Sprawę opisywało Prawo.pl. Przypomnijmy, w myśl noweli rozporządzenia z 25 marca - od 27 marca 2021 r. do otrzymania szczepionki "uprawnione zostały między innymi osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa". Sędziowie, pracownicy sądów ale też samo Ministerstwo Sprawiedliwości interpretowało to szeroko - uwzględniając też choćby kuratorów, biegłych, komorników. W jednym z pism skierowanych do ministra Michała Dworczyka (pełnomocnika rządu ds. szczepień) resort sprawiedliwości postulował pilne podjęcie czynności związanych z możliwością wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 w ramach etapu „I” dla - jak wskazano - "szeroko rozumianych pracowników wymiaru sprawiedliwości". Co więcej, resort wskazał, że "popiera" działania prezesów i dyrektorów sądów zmierzające do wystawienia skierowań na szczepienia ochronne. 

Efekt był taki, że sądy już na początku przygotowały listy tych, którzy chcą się zaszczepić, a niektórzy dyrektorzy "dogadali" się z miejscowymi placówkami medycznymi. W Krakowie - podczas jednego z takich szczepień 6 kwietnia 2021 r. doszło do incydentu. Na sędziów, którzy chcieli się zaszczepić, czekające w kolejce reagowali okrzykami "kasta", "kasta".  

Czytaj: Sędziowie i pracownicy sądów na "szczepionkowym lodzie", odwoływane terminy>>

Uchybienie godności podczas szczepienia? Rzecznik wyjaśnia 

Przemysław Radzik, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych poinformował, że już 10 kwietnia podjął i prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie. 

Jak wskazał sprawdza, czy doszło do uchybienia godności urzędu przez sędziów sądów powszechnych z Krakowa, polegającym na "publicznym prezentowaniu budzących zgorszenie i społeczny sprzeciw zachowań podczas akcji szczepień przeciwko chorobie zakaźnej COVID-19 poprzez zaszczepienie się lub usiłowanie zaszczepienia się poza kolejnością". Sędziowie mieliby przy tym powoływać się na pełniony urząd sędziego.

Sędzia Radzik apeluje też by "osoby posiadające informacje dotyczące przedmiotu postępowania" kontaktowały się z biurem rzecznika drogą elektroniczną. 

Czytaj w LEX: Sędziowie jako "arbitrzy moralni" i "moraliści" na przykładzie wybranych orzeczeń sądów karnych >

 

Sądy zaczęły się szczepić, ale MZ to przystopowało

Szczepienia w sądach, ale też m.in. pracowników prokuratury przystopowało Ministerstwo Zdrowia. W pierwszych tygodniach kwietnia przekazało do wszystkich punktów szczepień informacje, że sędziowie oraz pozostali pracownicy wymiaru sprawiedliwości nie są uprawnieni do szczepienia w ramach pierwszego etapu. 

Resort wskazał przy tym, że do szczepienia w pierwszym etapie uprawnieni są spośród grup zawodowych wymiaru sprawiedliwości jedynie prokuratorzy i asesorzy prokuratury, a sędziowie i pozostali pracownicy wymiaru sprawiedliwości - nie. Dodał, że pracownicy sądów i sędziowie mogą się szczepić zgodnie ze swoimi rocznikami. 

Czytaj: W sądach kwitnie "turystyka szczepienna" - każdy szczepi się jak może>>