4 maja ruszyła rejestracja na szczepienia w zakładach pracy. - Od rana dedykowany formularz wypełniło już łącznie 484 przedsiębiorstw, które zgłosiły ponad 530 000 pracowników - napisał Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień.  Jego zdaniem to będzie ważny kanał szczepień. 

Czytaj też: Jest projekt wytycznych dla szczepień w zakładach pracy>>

300 osób, mogą być rodziny pracowników

Zgłoszenie zakładu do pracy do programu szczepień trzeba przesłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, dostępnego od 4 maja od godz. 9.00. Decydować ma kolejność zgłoszeń. Zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie 1 zgłoszenie. Przed przesłaniem zgłoszeniem pracodawca musi zebrać minimum 300 chętnych do zaszczepienia (nie ma górnego limitu osób). Mogą to być: pracownicy, członkowie samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych, osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), studenci (w przypadku uczelni) i członkowie rodzin wymienionych osób.

Czy można zgłaszać cudzoziemców

Małgorzata Orłowska, menedżer ds. legalizacji w spółce Sanpro Synergy z Grupy Impel, uważa, że dotyczy to także cudzoziemców. – Nie są oni wymienieni jednoznacznie, ale skoro zakład pracy może zgłaszać wszystkich pracowników, a także członków ich rodzin, to zakładamy, że mogą być to także pracownicy z zagranicy. Z kolei na podstawie włączenia do programu podwykonawców wnioskuję, że w programie mogą uczestniczyć również cudzoziemcy zatrudnieni w firmach zewnętrznych - mówi Orłowska. Idąc na szczepienie, obcokrajowcy powinni wziąć nie tylko paszport, ale także powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, chyba że ktoś posiada kartę pobytu, w której PESEL jest zapisany. Pytanie, co z obcokrajowcami, którzy mają prawo pobytu w Polsce, ale nie mają numeru PESEL? Według Orłowskiej oni także mają dostęp do szczepień. Skierowanie wystawiają lekarze pierwszego kontaktu. Należy więc się do nich zgłosić. Lekarz, wypełniając dane pacjenta, zamiast numeru PESEL, wpisze numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony obcokrajowiec. Najlepiej, jak jest to paszport lub zagraniczny dowód osobisty. Na szczepienie należy zabrać ten sam dokument, którego dane lekarz wpisał do systemu. 

 

Podstawowe zasady programu szczepień w zakładach pracy

Drugi warunek zgłoszenia zakładu do programu szczepień, to nawiązanie współpracy z istniejącym punktem szczepień, który zgodzi się zorganizować proces szczepień pracowników. W formularzu należy bowiem wskazać poza liczbą chętnych (bez danych osobowych), także dane współpracującego PWDL (Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą), a także imię i nazwisko koordynatora. Szczepienia bowiem odbywają się we współpracy z wybranym podmiotem PWDL zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień. Wysłanie zgłoszenia przez formularz oznacza gotowość do zaszczepienia wpisanych pracowników we współpracy z wybranym PWDL. Zgłoszenie przez formularz powinno zostać wysłane dopiero po uzgodnieniu logistyki wykonywania szczepień z wybranym PWDL (miejsce szczepień i sposób jego przygotowania). W przypadku dużej liczby zgłoszonych osób lub potrzeby uruchomienia szczepień w kilku lokalizacjach, w akcji szczepień zgłoszonych pracowników uczestniczyć mogą inne PWDL. Warunki współpracy powinny być uzgodnione indywidualnie przez uczestniczące podmioty. W formularzu należy zgłosić jeden, wiodący PWDL. 

Kiedy ruszy proces szczepień w zakładach pracy 

Data rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy zależy od dostępności szczepionek. W maju i w czerwcu będą sukcesywnie dodawane kolejne przedsiębiorstwa do programu szczepień. O kolejności zadecyduje moment prawidłowego wypełnienia formularza przez pracodawcę oraz dostępność szczepionek. Terminy rozpoczęcia szczepień w danym zakładzie będą wskazywane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych poprzez zwiększenie oferty w Systemie Dystrybucji Szczepionek (SDS) dla obsługującego PWDL.

Co, gdy pracownik zaszczepi się sam wcześniej

Dla zakładów pracy problem mogą stanowić pracownicy, którzy zostali zgłoszeni przez pracodawcę, ale potem zdążyli się zaczepić wcześniej samodzielnie, np. podczas majówki w punktach drive-thru. Zgodnie z wytycznymi, jeżeli uprzednio umówiony termin wypada wcześniej niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień w zakładzie pracy, pracownik jest szczepiony w punkcie szczepień zgodnie z zapisem (nie szczepi się w zakładzie pracy). Jeżeli uprzednio umówiony termin wypada później niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień, zostanie on automatycznie anulowany w momencie wystawienia elektronicznej karty szczepień (pracownik szczepi się w zakładzie pracy).

Procedura zgłaszania i organizacji szczepień w zakładach pracy

  • Zakład pracy nawiązuje współpracę z istniejącym punktem szczepień, który zgadza się zorganizować szczepienia dla pracowników.
  • Pracodawca wysyła zgłoszenie przez formularz RCB podając liczbę osób chętnych do szczepienia i dane współpracującego PWDL.
  • Kiedy przyjdzie kolej na dany zakład pracy, RARS wystawi ofertę dla PWDL (kolejność wg daty wysłania formularza i dostępności szczepionek). Co do zasady wielkość oferty jest równa liczbie pracowników zgłoszonych w formularzu RCB; w przypadku dużych zgłoszeń możliwe jest jednak etapowanie.
  • PWDL może poprosić o redukcję oferty (np. jeśli część pracowników zaszczepi się w międzyczasie w punktach populacyjnych).
  • Po akceptacji oferty przez PWDL, RARS dostarcza zamówioną liczbę dawek (PWDL wskazuje adresy odbioru dawek).
  • PWDL wykonuje szczepienia, wypełniając po każdym szczepieniu e-kartę szczepień.

    Więcej informacji na temat szczepień w zakładach pracy na stronie: www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-zakladow-pracy