Do końca czerwca 2022 r., w związku z obowiązującymi od początku roku przepisami podatkowej części Polskiego Ładu, żaden z przedsiębiorców nie miał prawa do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej nawet w najmniejszej części.
Lipcowa nowelizacja przepisów to zmieniła. Przedsiębiorcy, rozliczający się z fiskusem w oparciu o PIT według 19-proc. stawki liniowej, płacący ryczałt przychodów lub opodatkowani kartą podatkową, mogą teraz pomniejszać przychód/dochód o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. Według Ministerstwa Finansów, to rozwiązanie dotyczy łącznie ok. 1,4 mln podatników.

Sprawdź więcej: Kto i ile ma prawo odliczyć składkę zdrowotną po 1.07.2022 r. i za jaki okres? >>>

 

 

Jak jednak podkreśla Edyta Zaniewicz, księgowa, właścicielka biura rachunkowego Propit, ekspertka Tax Alert, nowelizacja przepisów nie jest powrotem do rozwiązań, które obowiązały przed 2022 rokiem. Różnica jest diametralna. Do końca 2021 r. przedsiębiorcy mieli prawo do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej (7,75 proc. podstawy) od podatku. Taka konstrukcja powodowała, że znaczna część zapłaconej składki do ZUS podlegała odliczeniu od podatku.

Sprawdź też: Polski Ład 2.0 - przewodnik po zmianach >>>

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  
POLECAMY

Zasady ogólne (skala podatkowa) - bez odliczenia

Z nowych zasad i możliwości odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych w dalszym ciągu nie skorzystają jednak przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej (zasady ogólne). Edyta Zaniewicz tłumaczy, że wynika to z faktu, że ta grupa podatników skorzysta na innej zmianie podatkowej. Otóż, podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych skorzystają na obniżeniu stawki PIT z 17 do 12 proc. Nową, obniżoną stawkę podatkową można stosować począwszy od rozliczenia czerwca. Zatem,  zaliczka na PIT za czerwiec płatna do 20 lipca będzie obliczana już z uwzględnieniem niższej stawki podatkowej.

Czytaj też: Jak obliczyć wynagrodzenie krok po kroku - poradnik na przykładach >>>

Odliczenie ubezpieczenia zdrowotnego w ramach PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie dały możliwość odpowiedniego, częściowego rozliczania składek zdrowotnych. Dotyczy to przedsiębiorców opodatkowanych stawką liniową, ryczałtem i kartą podatkową. W zależności od stosowanej formy opodatkowania, można to zrobić:

  • od dochodu lub w kosztach uzyskania przychodów,
  • od przychodu,
  • od podatku.

 

Podatek liniowy – rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy, mają możliwość:

- przy czym łączna wysokość tych składek odliczonych od dochodu lub zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub nie może przekroczyć w roku podatkowym 8700 zł.

Czytaj też: Ustalenie dochodu dziecka – analiza ulgi prorodzinnej >>>

Z pierwszego rozwiązania (odliczenia od dochodu), na mocy przepisu przejściowego, czyli art. 25 ust. 2 ustawy 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, można skorzystać już przy kalkulacji zaliczki na podatek za czerwiec lub II kwartał. Zaliczenia składek do kosztów uzyskania przychodów, z uwagi na to, że ustawa obowiązuje od 1 lipca 2022 r., można zaś dokonać dopiero przy rozliczaniu lipca lub III kwartału.
- Warto jednak poczekać ten jeden okres rozliczeniowy, gdyż zdecydowanie korzystniejsze jest drugie z prezentowanych rozwiązań. Zaliczenie składek do kosztów daje możliwość obniżenia dochodu, który stanowi podstawę do obliczenia składki zdrowotnej. Tym samym podatnik, który zapłaci w 2022 r. co najmniej 8700 zł składek zdrowotnych, nie tylko obniży swój podatek o 1653 zł (19 proc. x 8700 zł), ale dodatkowo także obniży kwotę zapłaconych składek zdrowotnych o 426,30 zł (4,9 proc. x 8700 zł) – tłumaczy Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax, ekspertka Legal Alert.
Ponadto podatnicy, którzy uzyskaliby stratę z działalności, a którzy przyjęliby rozwiązanie polegające na odliczaniu składek zdrowotnych od dochodu – nie mieliby od czego odliczyć tych składek. Zaliczając je zaś w koszty uzyskania przychodów, powiększają stratę, którą mogą rozliczyć w kolejnych pięciu latach podatkowych.

Piszemy o tym również w Legal Alert.

 

Rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne przy ryczałcie od przychodów

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie swych przychodów ryczałtem, mogą z kolei pomniejszyć przychody o 50 proc. składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym za siebie oraz osoby współpracujące w roku podatkowym. Co ważne, w przypadku ryczałtowców nie ma górnej granicy składek, jaka może zostać odliczona, przy czym podobnie, jak w przypadku podatników, którzy wybrali podatek liniowy – tu również uwzględnieniu w rozliczeniach podlegają wyłącznie składki zapłacone, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.
Na mocy przepisu przejściowego, czyli art. 25 ust. 5 ustawy z 9 czerwca 2022 r., ryczałtowcy będą mogli skorzystać możliwości odliczania 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych już przy wyliczaniu zaliczki na podatek za czerwiec lub II kwartał, uwzględniając składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone przed dniem 1 lipca 2022 r.
W przypadku ryczałtowców dokonywane przez nich odliczenie 50 proc. składki zdrowotnej nie pomniejsza podstawy wymiaru tej składki.

Rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne przy karcie podatkowej

Podatnicy podatku dochodowego w formie karty podatkowej obniżają podatek o kwotę stanowiącą 19 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym. Z uwagi na to, że płacą oni składkę zdrowotną w wysokości zryczałtowanej, wynoszącą 270,90 zł miesięcznie, odliczeniu będzie podlegało 19 proc. tej kwoty.
W oparciu o przepis przejściowy, czyli art. 25 ust. 6 ustawy z 9 czerwca 2022 r., podatnicy dokonujący po dniu 30 czerwca 2022 r. wpłaty podatku dochodowego w formie karty podatkowej, mogą pomniejszyć wysokość wpłat o składki zapłacone przed 1 lipca 2022 r.