Do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej stosuje się ryczałtowe koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w przepisach art. 22 ust. 2 ustawy o PIT.

WZÓR DOKUMENTU: Oświadczenie pracownika dla celów podwyższenia kosztów uzyskania przychodów >>>

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

  1. wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł - w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  2. nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy - w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  3. wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł - w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  4. nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy - w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Sprawdź też: Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy >>>

Warunki rozliczenia kosztów uzyskania przychodów

Warunkiem zastosowania kosztów uzyskania przychodów jest uzyskanie przychodów ze stosunku pracy. Nie ma tu znaczenia faktyczne świadczenie pracy, czy pozostawanie w stosunku pracy. Jeśli zatem pracownik był nieobecny w pracy, ale uzyskał przychód ze stosunku pracy, koszty przy obliczaniu zaliczki mogą być zastosowane. Ważne jest, aby uzyskany przez pracownika przychód miał związek z łączącym pracownika stosunkiem pracy.

Zobacz również: Podatnik musi udowodnić, skąd miał pieniądze >>

 

Zasiłek chorobowy za cały miesiąc a koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu rocznym

Wynagrodzenie za czas choroby stanowi przychód ze stosunku pracy, natomiast zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego stanowią przychód z innych źródeł, do którego, obliczając zaliczkę na podatek, nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów (art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o PIT). Jeśli pracownik cały miesiąc choruje, pracownicze koszty uzyskania przychodów będą przysługiwały, ale tylko w przypadku, gdy oprócz zasiłku chorobowego pracownik uzyskał wynagrodzenie lub inne świadczenia zaliczane do przychodów ze stosunku pracy, np. wynagrodzenie chorobowe. W przypadku gdy przychód ze stosunku pracy (wynagrodzenie chorobowe) jest niższy niż kwota kosztów, koszty zostają obniżone do wysokości uzyskanego przez pracownika przychodu.

Oznacza to, że w przypadku, gdy w danym miesiącu jedynym przychodem pracownika był zasiłek chorobowy, to koszty uzyskania przychodów za ten miesiąc nie przysługują również w rozliczeniu rocznym (tak również w piśmie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 sierpnia 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.439.2020.1.RS).