Pierwsze z objaśnień dotyczą metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, w odniesieniu do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Obejmują one takie kwestie jak:

  • przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  • warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  • porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innym metodami,
  • typowe obszary zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  • trudności w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  • przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

 

- Ministerstwo Finansów, mając na celu wyjaśnienie praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem metody porównywalnej ceny niekontrolowanej oraz dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatników, podjął prace, których efektem są niniejsze objaśnienia podatkowe wyjaśniające metodykę stosowania jednej z metod weryfikacji cen transferowych. Objaśnienia były tworzone z uwzględnieniem rekomendacji Forum Cen Transferowych  z dnia 11 czerwca 2019r. dotyczących opisu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN) - wskazał wiceminister Jan Sarnowski.

Zobacz również: Firmy muszą sprawdzać transakcje swoich klientów >>

 

Korekty cen transferowych

Drugi dokument zawiera objaśnienia podatkowe w zakresie korekty cen transferowych. Chodzi o art. 11e ustawy o CIT  (art. 23q ustawy o PIT), w odniesieniu do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Objaśnienia dotyczą mi.n. takich zagadnień: korekta cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej, korekta przychodów lub kosztów uzyskania przychodów.

Zobacz więcej:

Objaśnienia podatkowe dotyczące korekty cen transferowych >>

Objaśnienia podatkowe dot. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej >>