Coraz głośniej mówi się, że w ramach Nowego Ładu rząd mógłby podwyższyć kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł i zwolnić z PIT emerytury do kwoty 2,5 tys. zł, ale w związku z tym mógłby też wyżej opodatkować np. klasę średnią.

Podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami Tadeusz Kościński, minister finansów  był pytany, czy podtrzymuje stanowisko, że w tym roku nie będzie nowych albo wyższych podatków, oraz czy ta zasada zostanie utrzymana w przyszłym roku.

- Jak najbardziej z naszego punktu widzenia, Ministerstwa Finansów, oczywiście pracujemy nad tym, aby wyrównać, aby wszyscy płacili równo podatki, aby było sprawiedliwe. Więc gdzie możemy, to uszczelniamy, ale nie ma planu, aby podwyższyć podatek CIT, czy VAT, czy PIT. Nad tym nie pracujemy - zapewnił minister.

Kościński pytany był także, czy budżet byłoby stać na wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł i wskazane zwolnienia dla emerytur. - Jak najbardziej (...), o ile będziemy to robić – powiedział minister. Dodał, że należy jednak poczekać na przedstawienie Nowego Ładu. Decyzję podejmie bowiem premier.

Zobacz również: PiS zaprezentował 10 głównych haseł Nowego Ładu >>

 

MF udziela ulg podatkowych

Z wypowiedzi ministra Kościńskiego wynika również, że w czasie pandemii Krajowa Administracja Skarbowa udzieliła ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na kwotę 6,4 mld zł. Głównie było to odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty.

- Staramy się dostosowywać nasze działania do oczekiwań naszych klientów i sytuacji, w jakich się znajdują. Od ponad roku zmagamy się z epidemią Covid-19, pracujemy w reżimie sanitarnym i wykorzystujemy narzędzia informatyczne na niespotykaną wcześniej skalę. Wszystko po to, aby zapewnić płynną realizację naszych zadań i obsługę naszych klientów, jednocześnie dbając o wspólne bezpieczeństwo - powiedział.

 

Szef MF zaznaczył, że na kierunki i sposób działania resortu wpływa otoczenie społeczno-gospodarcze, bowiem wiadomo, w jak trudnej sytuacji znaleźli się przedsiębiorcy. Jednocześnie minister podkreślił, że w swoich działaniach resort musi zachowywać równowagę pomiędzy interesem obywatela a interesem finansów państwa, czyli dbać o obie strony.

- W praktyce oznacza to zapewnienie stałych wpływów do budżetu, z którego finansowana jest m.in. walka z Covid-19, ale też wsparcie podatników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Stale analizujemy możliwe ścieżki pomocy podatnikom dotkniętym skutkami pandemii w tym polegające na odraczaniu terminów płatności niektórych podatków - powiedział Kościński podając najnowszy przykład: wydłużenie terminu rozliczenia CIT do 30 czerwca br.

 

Walka z przestępczością priorytetem MF

- Krajowa Administracja Skarbowa udziela ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Decyzje o przyznaniu takich ulg wydano już na kwotę 6,4 mld zł - poinformował minister.

Dodał, że wsparcie dla biznesu to również zapewnienie równych zasad konkurencji i praw na rynku, co wiąże się z walką z przestępczością ekonomiczną.

- Na łamanie prawa nie możemy przymykać oka, nawet w czasie epidemii - podkreślił. Dlatego, jak dodał, administracja skarbowa prowadzi działania kontrolne i reaguje na oszustwa podatkowe. Zdaniem ministra interes uczciwego biznesu i finansów państwa w praktyce są tożsame. – Kontrole przeprowadzane przez KAS są elementem całego systemu monitorowania i zwalczania nieprawidłowości, co spowodowało, że sama kontrola prowadzona jest jedynie w przypadkach, gdy nieskuteczne okażą się mniej uciążliwe dla podatników metody weryfikacji rozliczeń podatkowych – powiedziała z kolei wiceminister Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak poinformowała, aktywność kontrolna KAS koncentruje się na formach działalności zwiększających ryzyko niepłacenia podatków lub uzyskiwania nieuprawnionych zwrotów podatku VAT (karuzele podatkowe, fikcyjne dostawy wewnątrzwspólnotowe, ukrywanie nabyć wewnątrzwspólnotowych, wyłudzenia zwrotu VAT).

Kontrole podatkowe są coraz częściej zastępowane mniej uciążliwymi dla podatnika czynnościami sprawdzającymi. Efektywność takich czynności systematycznie wzrasta. Z danych udostępnionych przez MF wynika, że w 2020 r. urzędy skarbowe przeprowadziły 2 634 479 czynności sprawdzających, które doprowadziły do ustalenia uszczupleń podatkowych w wysokości 5,1 mld zł. W 2019 r. kwota uszczupleń ustalonych w trakcie 2 572 047 czynności sprawdzających wyniosła 3,6 mld zł.

 

Mniej kontroli i ich większa skuteczność

Resort finansów podkreśla, że w 2020 r. po raz kolejny spadła liczba prowadzonych kontroli celno-skarbowych i podatkowych.

Zdaniem MF, mniejsza liczba kontroli to przede wszystkim efekt wdrożenia informatycznych narzędzi usprawniających typowanie podmiotów do kontroli i realizację działań kontrolnych. Typowanie do kontroli opiera się na analizie ryzyka, do której wykorzystywane są zaawansowane narzędzia analityczne. Dzięki temu, jak twierdzi MF, kontrole są precyzyjnie kierowane tam, gdzie stwierdzono ryzyko poważnych nieprawidłowości. W toku kontroli KAS wykorzystuje m.in. informacje i możliwości, jakie daje system STIR oraz pliki JPK, co wpływa na skuteczność i efektywność działań kontrolnych.

W 2020 r. urzędy celno-skarbowe zrealizowały 2 337 kontroli dotyczących podatków, w 2019 r. takich kontroli było 2 621.

Poprawę efektywności kontroli celno-skarbowych pokazuje wzrost udziału wpłat w ustaleniach po tych kontrolach. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat jest to wzrost o 13 proc. Zredukowano również liczbę kontroli podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe. W 2020 r. zakończono 15 304 kontroli podatkowych, gdy w 2019 r. zrealizowano ich 20 374.

Z informacji MF wynika, że jednym z ważnych elementów kontroli jest zwalczanie procederu wystawiania fikcyjnych faktur.

W 2020 r. w kontrolach realizowanych przez urzędy celno-skarbowe i urzędy skarbowe, wykryto ok. 153 tys. fikcyjnych faktur na kwotę 22,2 mld zł brutto. Działania KAS, ukierunkowane na ściganie sprawców przestępstw fakturowych, istotnie przyczyniają się do ograniczenia tego typu przestępczości. Dzięki zmianom legislacyjnym i wdrażanym narzędziom informatycznym, coraz trudniej jest wprowadzić do obiegu fikcyjne faktury.

W walce z przestępczością gospodarczą KAS coraz skuteczniej wykorzystuje system STIR. Sukcesywnie wzrasta liczba blokad i wartość zablokowanych środków finansowych na rachunkach nieuczciwych podmiotów.

W 2020 r. zablokowano 96,15 mln zł na 1 020 rachunkach bankowych należących do 196 podmiotów, podczas gdy w 2019 r. zablokowano 69,7 mln zł na 566 rachunkach bankowych należących do 120 podmiotów.

Funkcjonalność systemu STIR wykorzystywana jest przez KAS w szerokim zakresie. Oprócz działań związanych z blokowaniem rachunków, rozwiązania STIR wykorzystywane są również w analizie ryzyka poprzedzającej wszczęcie kontroli. STIR umożliwia także porównywanie danych o przepływach finansowych, co pozwala m.in. efektywnie zapobiegać nienależnym zwrotom podatku VAT. System jest też wykorzystywany do identyfikacji i przerywania łańcuchów karuzelowych.

Elementem wykorzystywanym do walki z przestępczością ekonomiczną są również blokady środków dokonywane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Wynikają one z podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W 2020 r. GIIF zablokował środki w wysokości 259,8 mln zł.