Jednym z nowszych odliczeń jest ulga termomodernizacyjna. Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.  i cieszy się dużym zainteresowaniem, można ją bowiem łączyć z proekologicznymi programami, takimi jak „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze”. Skorzystanie z dotacji z tych programów nie pozbawia bowiem podatnika prawa do ulgi termomodernizacyjnej. Wątpliwości podatników dotyczą najczęściej katalogu wydatków, które można odliczyć w ramach tej ulgi, zwłaszcza, że na rynku pojawiają się wciąż nowe rozwiązania proekologiczne.

 

Polski Ład zmieni ulgę termomodernizacyjną

Do ulgi tej wprowadza pewne zmiany także Polski Ład. Mimo, że nie dotyczą one kwestii fundamentalnych, mają charakter doprecyzowujący, to jednak są dość istotne dla podatników.

Przyjrzyjmy się tej uldze na przykładzie niedawnej interpretacji organów skarbowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z 21 października br. (0115-KDIT2.4011.510.2021.KC) przyznał rację podatnikowi. O co chodziło? Otóż, podatniczka zapytała organy skarbowe czy wydatki poniesione na założenie klimatyzacji z pompą ciepła, mieszczą się w katalogu wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Będąc współwłaścicielką domu jednorodzinnego, zamontowała ona instalację fotowoltaiczną, a w kolejnym roku założyła klimatyzację z pompą ciepła, która będzie służyła do ogrzania domu, a pobór energii będzie z instalacji fotowoltaicznej, co pozwoli ograniczyć zużycie gazu ziemnego używanego obecnie do ogrzewania domu.

Zobacz również: Ulga dla klasy średniej z Polskiego Ładu nie dla każdego >>

Podatniczka argumentowała, że zakup klimatyzatora spowoduje ulepszenie, w wyniku którego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej. Wyjaśniła, że rozlicza się według skali podatkowej jako osoba fizyczna, pracuje na etacie i nie prowadzi działalności gospodarczej. Jej zdaniem, wydatki poniesione na założenie klimatyzacji z pompą ciepła mieszczą się w katalogu wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną i mogą zostać odliczone od podstawy obliczenia podatku zgodnie z art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

 


Klimatyzator z funkcją grzania a prawo do odliczenia

Dyrektor KIS przypomniał, że w myśl art. 26h ust. 1 ustawy o PIT, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach, które zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Adresatami ulgi są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19-proc. stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Dyrektor KIS przypomniał, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne zdefiniowane jest w art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

W interpretacji podkreślono, że w katalogu wydatków podlegających odliczeniu znajdującym się w załączniku do wspomnianego rozporządzenia w części 1 w punkcie 11 została wskazana pompa ciepła wraz z osprzętem. Natomiast w części 2 w punkcie 10 wskazano montaż pompy ciepła.

Tym samym prawo do ulgi termomodernizacyjnej przysługuje, jeżeli podatnik w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poniósł wydatki na zakup i montaż klimatyzacji, która jest pompą ciepła lub ma wbudowaną pompę ciepła oraz wykaże związek poniesionego wydatku z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

Dyrektor KIS uznał, że zakupiona przez podatniczkę klimatyzacja z funkcją grzania jest pompą ciepła. A skoro tak i montaż ww. urządzenia spowodował ulepszenie, w wyniku którego nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, a także ogrzewania budynku oraz pozwala ograniczyć zużycie gazu ziemnego używanego w chwili obecnej do ogrzewania domu, to poniesione wydatki na jego zakup i montaż można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

 

Eksperci o planowanych zmianach

- Słusznie dyrektor KIS przyjął, że montaż urządzenia w postaci klimatyzacji z pompą ciepła, mieści się w katalogu urządzeń związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wskazanych w rozporządzeniu w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, pomimo, że w rozporządzeniu wymieniono jedynie pompę ciepła wraz z osprzętem – ocenia Paulina Biskup,  radca prawny z Kancelarii JKP Legal.

Jej zdaniem, posiadanie podwójnej funkcji przez zakupione urządzenie nie powinno pozbawiać podatniczki prawa do skorzystania z ulgi, istotny jest bowiem osiągnięty efekt polegający na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, a także ogrzewania budynku oraz ograniczenie zużycie gazu ziemnego używanego dotychczas do ogrzewania domu.

- Warto pamiętać, że limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych.  Podatnicy będący w związku małżeńskim powinni pamiętać, że limit dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł – podkreśla Paulina Biskup.

Jej zdaniem, wadą regulacji dotyczącej tej ulgi jest brak możliwości skorzystania z niej w przypadku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie.

- Zdaniem Dyrektora KIS możliwość skorzystania z omawianej ulgi dyskredytuje już sam fakt, że w momencie budowy podatnik nie jest właścicielem budynku, a co najwyżej gruntu, na którym budynek jest wznoszony – wskazuje Paulina Biskup.

Zwraca ona jednocześnie uwagę na fakt doprecyzowania przez Polski Ład momentu poniesienia przez podatnika wydatku na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. - Ma być nim dzień wystawieniu faktury za towar lub usługę, a nie dzień zapłaty za nie – podkreśla Paulina Biskup.

Warto też wspomnieć o planowanej zmianie w tej uldze. Jak zauważa Sebastian Kałuża, menadżer, doradca podatkowy w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce, w projekcie rozporządzenia, którego wejście w życie jest planowane na 1 stycznia 2022 r., pojęcie „kocioł na paliwo stałe” jest zastąpione pojęciem „kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy”. - Oznaczałoby to wyeliminowanie kotłów węglowych z ulgi termomodernizacyjnej. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia, ma to przyczynić się przede wszystkim do poprawy jakości powietrza i popularyzacji źródeł ogrzewania napędzanych odnawialnymi źródłami energii – podkreśla Sebastian Kałuża.