Ministerstwo Finansów przedstawiło wzór nowego, jednolitego dla wszystkich samorządów, formularza deklaracji dla podatku od nieruchomości. Do tej pory każda gmina stosowała własne wzory dokumentów. Powodowało to duże rozbieżności w danych wykazywanych przez podatników.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach

Jak tłumaczy Jan Furtas, doradca podatkowy, menadżer w Crido, w nowych formularzach przede wszystkim niezbędne będzie wskazanie odrębnie każdego przedmiotu opodatkowania, a zatem każdej działki gruntu, poszczególnych budowli i każdego budynku. Dotychczas zazwyczaj podatnicy podawali jedynie zbiorcze wartości podstaw opodatkowania.

 

Skarbówka sprawdzi przedmiot opodatkowania

Od nowego roku, bezpośrednio po złożeniu przez podatników deklaracji ze szczegółowymi informacjami, organy podatkowe po raz pierwszy będą miały możliwość szczegółowego przeanalizowania, co podatnicy wykazują dla potrzeb opodatkowania i czy działanie takie jest prawidłowe. - Łatwiej będzie zatem sprawdzić, czy rozliczenia podatników są poprawne i zgodne z obecną interpretacją przepisów – ocenia Jan Furtas.

Ekspert zwraca jednak uwagę, że z uwagi na nieprecyzyjność regulacji dotyczących podatku od nieruchomości, w praktyce co podlega opodatkowaniu i jak powinno być deklarowane (np. jako budynek czy budowla) w wielu przypadkach kształtuje na bieżąco orzecznictwo sądów administracyjnych, a niejednokrotnie również wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

Zobacz również:
Uchwała NSA: Podatek od gruntów pod liniami płaci właściciel >>

Płonka: Państwo dokłada samorządom zadań i zapomina o dochodach >>
 

- W związku z powyższym, konieczność sporządzenia listy poszczególnych przedmiotów opodatkowania może być doskonałą okazją do zweryfikowania, które środki trwałe powinny zostać wykazane dla potrzeb podatku w świetle obecnej interpretacji przepisów i czy w związku z tym w poprzednich latach podatnicy nie nadpłacali podatku – zauważa.