Dariusz Osada jest radcą prawnym (członkiem OIRP w Warszawie) oraz licencjonowanym doradcą podatkowym.

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym oraz prawie gospodarczym. W trakcie swojej praktyki zawodowej doradzał wiodącym międzynarodowym korporacjom (w tym instytucjom finansowym i bankom), jak również małym i średnim przedsiębiorcom w zakresie zagadnień na styku prawno-podatkowego. W ramach praktyki compliance, posiada bogatą wiedzę dotyczącą wypełniania przez podmioty obowiązków na gruncie regulacji ordynacji podatkowej, CIT, PIT oraz automatycznej wymiany informacji podatkowych (FATCA & CRS), jak również obowiązków w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML).

 

Reprezentuje swoich Klientów w sporach podatkowych z organami administracji skarbowej oraz występuje w ich imieniu przed sądami administracyjnymi. Prowadzi także sprawy karne skarbowe swoich Klientów i występuje w roli ich obrońcy przed sądami powszechnymi.

Jest autorem wielu publikacji o tematyce podatkowej.

Zobacz również: Szykuje się wielka reforma międzynarodowego opodatkowania >>