Senatorowie w piątek zajmował się ustawą nowelizacją kodeks spółek handlowych, która wprowadza Prostą Spółkę Akcyjną (PSA). To nowy rodzaj spółki stworzony z myślą o start-up'ach. Do jej założenia wystarczy 1 zł kapitału, będzie można ją zarejestrować elektronicznie w ciągu 24 godzin w systemie S-24. Akcje takiej spółki będzie można objąć za pracę, pomysł, know-how czy usługi. Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2020 roku.

Czytaj również: Sejm przyjął przepisy o prostej spółce akcyjnej  >>

 


Senatorowie doprecyzowali kilka przepisów, w tym dwa dotyczące zgłaszania zmian i przekształcenia spółki akcyjnej w PSA. Jedna ze zmian dotyczy nowego art. 300[102] § 3 - do PSA nie będzie stosowany art. 170 kodeksu spółek handlowych. To oznacza, że niezgłoszenie w terminie do KRS zawiązania spółki, nie spowoduje, że umowa zostanie rozwiązana. Ponadto doprecyzowano, że przy przekształceniu SA w PSA posiadacze obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub innych obligacji uprawniających do świadczeń niepieniężnych w przekształcanej spółce akcyjnej - będą mieli prawa równoważne z tymi, które im przysługiwały w spółce akcyjnej.  W wersji przyjętej przez Sejm nie było takiej gwarancji. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.