W piątek 11 października swoją kadencję zakończyła Aleksandra Wiktorow - przez cztery lata była Rzecznikiem Ubezpieczonych, a przez kolejne cztery Rzecznikiem Finansowym. W poniedziałek 14 października oficjalnie nowym Rzecznikiem Finansowym został dr hab. Mariusz Golecki, choć powołanie odebrał już  12 października 2019 r. Nowy rzecznik zapowiada analizę orzeczenia TSUE w sprawie Dziubak i ich kredytu we frankach, a także zbadanie rynku kryptowalut.

Plany nowego Rzecznika Finansowego

- Obejmuję urząd Rzecznika Finansowego w przełomowym momencie, jeśli chodzi o kwestię tzw. kredytów „walutowych" - zapowiada Mariusz Golecki. - Moim priorytetem na najbliższe tygodnie będzie dokonanie analizy orzeczenia TSUE oraz orzeczeń polskich sądów w tych sprawach. Na tej podstawie przedstawimy jakie praktyczne możliwości mają obecnie posiadacze tego typu umów. Pozwoli to podjąć świadomą decyzję albo o wejściu w spór sądowy, albo o ugodowym jego rozwiązaniu. Wierzę, że ta druga opcja daje dużą większą elastyczność i jest dobrą - dla obu stron: banków i klientów - alternatywą dla drogi sądowej. Oczywiście tych, którzy zdecydują się na postępowanie sądowe będziemy konsekwentnie wspierać tzw. istotnymi poglądami - mówi Mariusz Golecki, nowy rzecznik finansowy.

Jego zdaniem problemy związane z kredytami frankowymi pokazują, że klienci banków potrzebują podmiotu który będzie dbał o równowagę między bankami a ich klientami. Na dziś jest ona zachwiana na korzyść banków. Mariusz Golecki zamierza też uważanie przyglądać się nowoczesnym usługom finansowym np. rynkowi kryptowalut. Przy czym jest zwolennikiem takiej regulacji tego segmentu, która zapewni bezpieczeństwo konsumentom i inwestorom, ale jednocześnie nie zablokuje rozwoju inn.owacyjnych instrumentów finansowych.

- Chciałbym, żeby mój zespół możliwe wcześnie identyfikował zagrożenia jeśli chodzi o konstrukcję produktów, praktyki podmiotów rynku finansowego w zakresie ich oferowania, a także dostrzegał luki w regulacjach. Powinniśmy jak najszybciej podejmować działania, zanim jakieś negatywne rozwiązania czy praktyki rozprzestrzenią się ze szkodą dla klientów i inwestorów  - mówi Mariusz Golecki.

Będzie pilnował firmy pożyczkowe i towarzystwa ubezpieczeniowe

Zapowiada też uważne przyglądanie się praktykom firm pożyczkowych. Jego zdaniem ich klienci wymagają szczególnego wsparcia, bo są to często osoby przestraszone, zagubione i nie wierzące w sukces w sporze z instytucjami finansowymi. Zadaniem Rzecznika Finansowego jest wsparcie takich osób.

- W segmencie ubezpieczeń będziemy trzymali rękę na pulsie, żeby nie powtórzyły się problemy podobne do tych, jakie klienci mieli z polisami z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ważne jest też dalsze zapewnianie wsparcia poszkodowanym likwidującym szkody z polis OC, w szczególności komunikacyjnego - mówi Mariusz Golecki.

Jego zdaniem sytuacja na rynku ubezpieczeniowym pokazuje, że w długim terminie działalność takiej instytucji jak Rzecznik Finansowy prowadzi do poprawy sytuacji klientów. Dostrzega też konieczność edukacji społeczeństwa w zakresie kształtowania umiejętności pozwalających podejmować właściwe decyzje finansowe.- Duże nadzieje wiążę z uruchomieniem Funduszu Edukacji Finansowej. Moim priorytetem jest zorganizowanie obsługi Rady FEF i sprawna realizacja zadań Funduszu wyznaczonych przez Radę - mówi Mariusz Golecki.

 

Kim jest Mariusz Gołecki

Mariusz Gołecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytania (2002). Obecnie jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kieruje tam Pracownią Badań Kognitywnych nad Prawem na WPiA, a także profesorem w Instytucie Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych na UŁ. Ponadto jest przewodniczącym Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów, przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. W latach 2016 - 2017 był dyrektorem Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów oraz dyrektorem Departamentu Prawa Międzynarodowego i Europejskiego w Prokuratorii Generalnej RP.  Nowy rzecznik finansowy jest autorem blisko 80 publikacji, w tym współautorem książki pt. "Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania" wydanej przez Wolters Kluwer. Od 2001 r. realizował badania we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Czechach, we Włoszech oraz na Węgrzech.