Wniosek o wydanie istotnego poglądu - to opinia o charakterze pomocniczym, nie jest dla sądu wiążąca, ale sąd powinien w uzasadnieniu orzeczenia ustosunkować się do argumentów w nim przedstawionych - dotyczącego wprowadzenia w błąd przez Idea Bank przy zakupie obligacji GetBack wpłynął do biura Rzecznika Finansowego w marcu. Rzecznik wydała istotny pogląd na początku lipca i przesłała go do Sądu Okręgowego w Poznaniu - to do niego poszkodowany złożył pozew przeciwko bankowi.

Czytaj również: Klienci pozywają Idea Bank za obligacje GetBack >>
 

Rzecznik Finansowy: Bank nie mógł oferować obligacji

W ocenie Aleksandry Wiktorow, rzecznika finansowego, Idea Bank stosował wobec konsumenta nieuczciwą praktykę rynkową, sprzeczną z dobrymi obyczajami. Przede wszystkim jednak bank w ogóle nie był uprawniony do rekomendowania oferty nabycia obligacji, gdyż takie czynności nie mieściły się w jego statutowym zakresie działalności, o czym klient nie mógł wiedzieć.

Aleksandra Wiktorow zauważyła też, że mając na uwadze produkty, jakie były przez konsumenta nabywane do tej pory, bank nie powinien najpierw rekomendować, a następnie oferować, produktu obarczonego znacznie większym ryzykiem. Klient bowiem inwestował jedynie w bezpieczne lokaty, a zgodnie z wypełnioną analizą finansów akceptował ryzyko na poziomie minimalny.  Obligacje korporacyjne nie były więc dostosowane do jego potrzeb.

Zdaniem rzecznik może się okazać, że działania pozwanego były w pełni świadome. Gdyby jednak zastosował uczciwą praktykę, klient nie podjąłby decyzji o zerwaniu lokaty i nabyciu obligacji. - Ten pogląd to nadzieja dla wielu poszkodowanych przez Idea Bank oraz Getin Noble, które niezgodnie z prawem oferowały swoim klientom obligacje GetBack – ocenia Beata Komarnicka- Nowak, radca prawny i partner w kancelarii Komarnicka Korpalski, pełnomocnik poszkodowanych w tej sprawie. Prokuratura bowiem cały czas prowadzi śledztwo w tej sprawie. Do Rzecznika Finansowego wpłynęło w sumie sześć wniosków o wydanie istotnego poglądu w sprawach dotyczących obligacji GetBack, kolejne opinie są w trakcie przygotowywania.

 

Poszkodowanych wspiera prokuratura i rzecznik konsumentów

Prokuratura Regionalna, mimo że śledztwo w sprawie GetBack nie zostało zakończone, przyłącza się do spraw cywilnych. - Do naszej sprawy wstąpiła  prokurator Iwona Biernacka ze specjalnie powołanego zespołu prokuratorów cywilistów  z Prokuratury Regionalnej w Warszawie - mówi Beata Komarnicka-Nowak. - To ważne, bo zwiększa szanse na pełne wyjaśnienie sprawy - dodaje mecenas.

Z informacji Prawo.pl wynika, że w sumie w sumie prokuratorzy skierowali już pięć pozwów o zapłatę, które obejmują roszczenia siedmiu obligatariuszy. Do sprawy prowadzonej przez Beatę Komarnicką-Nowak przystąpił również Marek Radwański, rzecznik konsumenta z Poznania.  Kolejna rozprawa przed Sądem Okręgowym w Poznaniu  przeciwko Idea Bank odbędzie się na początku października. Sąd wezwał na nią bankiera, który oferował obligacje oraz byłego członka zarządu banku, który odpowiadał za sprzedaż produktów i został odwołany ze stanowiska przez bank z powodu utraty zaufania.