Branża turystyczna, jako jedna z pierwszych, odczuwa skutki epidemii koronawirusa. Powstanie grupy roboczej ułatwia resortowi zbieranie postulatów i konsultowanie rozwiązań, które mogą pomóc przedsiębiorcom w zminimalizowaniu ryzyka utraty płynności finansowej.

 


Sztab kryzysowy działa w podgrupach

Pierwsza z grup zajmuje się tzw. touroperatorami, biurami podróży i agentami turystycznymi.  Druga obejmuje pozostałe segmenty branży: hotelarstwo, turystykę biznesową, szkolną, czy branżę targową. Zajmie się też przewozami autokarowymi, branżą rozrywkową (koncerty, festiwale) czy turystyką przyjazdową i pilotami wycieczek.

Całość koordynują Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej (SAR) i Polski Związek Organizatorów Turystyki ( PZOT).

Czytaj też: Dziurawa tarcza antykryzysowa - biznes punktuje braki

Inicjatywa dotyczy całego środowiska turystycznego

Inicjatywa powołania grupy powstała podczas spotkania minister  Jadwigi Emilewicz oraz wiceszefów MR: Andrzeja Guta-Mostowego, Olgi Semeniuk i Krzysztofa  Mazura z branżą turystyczną.

W skład sztabu kryzysowego wchodzi reprezentacja całego środowiska – organizatorów turystyki, w tym szkolnej; agentów turystycznych; przewoźników; hotelarzy; branży targowej, rozrywkowej i MICE (turystyka biznesowa).