Zmiany w kontraktowaniu transportu sanitarnego

Prezes NFZ wydał 15 maja 2014 roku zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pomocy doraźnej i...

19.05.2014

System powiadamiania ratunkowego coraz sprawniejszy

Według ekspertów system, w ramach którego funkcjonują Centra Powiadamiania Ratunkowego działa sprawnie i pozwala na szybką i dokładną obsługę zgłoszeń z numeru 112. Sporadyczne są sytuacje, w których...

19.05.2014

19 maja: Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita

Nieswoiste zapalenia jelita, do których należy choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego, mogą prowadzić do niepełnosprawności przypominają eksperci z okazji Światowego...

19.05.2014

Łapy: spór zbiorowy pracowników z dyrekcją szpitala

Prawie cała załoga (oprócz lekarzy) szpitala w Łapach weszła ze swoim szefem w spór zbiorowy. Spisany został protokół rozbieżności, powiadomione o konflikcie zostało ministerstwo pracy. 20 maja 2014...

19.05.2014

CSR jako „świadectwo dojrzałości” w biznesie

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest traktowana często jako specyficzne świadectwo dojrzałości w biznesie. Od kilku lat termin CSR powszechnie występuje w witrynach internetowych...

19.05.2014

Zambrów: inwestycja w poradnię rehabilitacji

W szpitalu powiatowym w Zambrowie oddano do użytku wyremontowaną poradnię rehabilitacji leczniczej. Koszt modernizacji pomieszczeń i zakupu nowych urządzeń wyniósł 440 tysięcy złotych. Część środków...

19.05.2014

"Cukrowa pułapka" lekowa sposobem na raka

Komórki nowotworowe lubią cukier, dlatego polscy naukowcy opracowali maleńkie kapsułki otoczone cukrową powłoczką, które nowotwór chętnie pożera. Wypełnione kilkoma lekami, po wniknięciu do guza,...

18.05.2014