Jest to zabieg stosowany przy leczeniu tętniaków mózgu. Pacjenci byliby kierowani przez oddział neurologiczny nyskiego szpitala, który posiada pododdział wyspecjalizowany w leczeniu udarów mózgu.

Zabiegi stentowania byłyby wykonywane na oddziale chirurgii naczyniowej PAKS, a po zabiegu chorzy kontynuowaliby leczenie na oddziale neurologicznym lub wyspecjalizowanym oddziale rehabilitacji neurologicznej.

W związku z tym ZOZ w Nysie planuje zakup specjalistycznego USG z przestrzennym i kolorowym obrazem do diagnostyki mózgu.
Połowę kosztów już obiecał pokryć zarząd powiatu. ZOZ chce też wysłać lekarzy na szkolenia do amerykańskiego ośrodka, który specjalizuje się w tej metodzie.

Cały artykuł www.nto.pl